Hội nghị Người lao động năm 2019

Vào ngày 11 tháng 4 năm 2019, Hội nghị người lao động của Công ty TNHH một thành vi&ec...

Ngày Đoàn viên 2019

          Được sự quan tâm tạo điều kiện của Đảng ủy – ban giám đốc Cô...

Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung Ương khóa XII

Ngày 13/03/2019, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Bò sữa TP.HCM, Đảng bộ Công ty đã tổ c...