Tên giao dịch và Trụ sở Chính

Tên tiếng Việt: Công ty TNHH Một Thành viên Bò sữa Thành phố Hồ Chí Minh

Tên giao dịch quốc tế: HoChiMinh City Dairy cattle Company Limited.

Tên viết tắt: HCMDC Co., Ltd

Trụ sở chính: ấp An Hoà, xã An Phú, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.