Thụ tinh nhân tạo

Đặc biệt có tinh phân lập giới tính, là tinh được khai thác từ những bò đực giống tốt nhất của Israel, Canada, Mỹ, Úc, Hà Lan … được tách riêng tinh trùng X mang gen giới tính cái và tinh trùng Y mang giới tính đực. Tinh dịch toàn tinh trùng X sẽ được pha loãng để đóng gói thành tinh phân lập giới tính cái, để khi gieo tinh thì bò cái đẻ ra bê cái theo mong muốn của người chăn nuôi. Xác xuất đẻ ra bê cái trên 92% và đẻ ra bê đực dưới 8%. Đây là công nghệ tiên tiến đã áp dụng thành công tại nhiều quốc gia.

Tinh phân lập giới tính (tinh giới tính) dùng để phối cho những hộ có nhu cầu theo các thoả thuận sau:
Có 2 hình thức lựa chọn:
2.1 Phối liều nào thu tiền liều đó.
-     Nếu đẻ bê đực dẫn tinh viên hoàn lại chi phí tiền tinh.
2.2 Phối bao đậu thai:
Khi hộ chăn nuôi có nhu cầu phối tinh phân lập giới tính cho bò, báo cho dẫn tinh viên đến gieo tinh và làm hợp đồng cam kết giữa 2 bên như sau:
* Bò được phối tinh giới tính phải có thẻ tai, nếu chưa có thì báo Dẩn tinh viên Công ty đến bấm thẻ.
* Sau khi gieo tinh giới tính, nếu người nuôi bán bò, để bò bệnh chết, sẩy thai, mất bò thì sẽ không được hoàn trả số tiền đã thu.
* Khi bò sắp đẻ, người nuôi gọi điện báo cho Dẫn tinh viên đã gieo tinh bò cái đó đến để theo dõi, xác nhận bê con đẻ ra là cái hay đực. Nếu là bê đực, người nuôi được nhân viên làm thủ tục hoàn trả lại số tiền đã thu.
* Khi bò đẻ mà người nuôi không báo cho Dẫn tinh viên công ty đến xác nhận thì xem như bò mẹ đẻ ra bê cái và công ty không phải hoàn tiền.
* Nếu không có nhu cầu tăng đàn, người nuôi có thể bán bê cái giới tính lại cho công ty. Công ty sẽ thu mua bê cái giới tính bằng giá thị trường + 10%. Điều kiện là bê phải được cho bú sữa đầu đầy đủ trong 7 ngày đầu. Dẫn tinh viên Công ty sẽ đại diện Công ty thủ tục mua bán cụ thể với người chăn nuôi (có Hợp đồng mua bán).
* Không được tự ý cho dẫn tinh viên khác ngoài công ty phối trong thời gian hợp đồng.
 * Giá gieo tinh được Công ty thông báo theo từng thời điểm biến động.