Khuyến nông

1- Tư vấn:
Tư vấn qua điện thoại và mail theo yêu cầu của khách hàng khi mua con giống về các vấn đề sau:

a.Chăn nuôi:

- Thiết kế chuồng trại
- Cách chọn con giống bò dê
- Cách chăm sóc nuôi dưỡng
- Cách phòng và điều trị bệnh

b.Trồng trọt:

- Thiết kế đồng cỏ
- Trồng, chăm sóc và khai thác đồng cỏ và các loại cây thức ăn gia súc
- Trồng, chăm sóc, khai thác cây cao su
- Cách phòng trừ sâu bệnh cho các cây trồng nói trên

2- Tập huấn khuyến nông:
Tham gia tập huấn khuyến nông cho bà con nông dân ở các huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo yêu cầu của địa phương:
- Kỹ thuật trồng chăm sóc khai thác, phòng trừ bệnh cây cao su
- Kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng, phòng trị bệnh cho bò, dê

3- Tham quan, thực tập:
Tạo điều kiện cho các tổ chức khuyến nông, sinh viên, học viên các trường liên quan đến ngành nghề mà Công ty đang phụ trách đến tham quan, thực tập

Mọi công việc liên quan đến khuyến nông, xin vui lòng liên hệ:
P. Kỹ thuật:
đ/t: (08) 37941 489
e-mail: kythuat@bosuahcm.com.vn