Thụ tinh nhân tạo

Các dẫn tinh viên của Công ty (xem danh sách, số di động bên dưới)  giàu kinh nghiệm, nhiệt tình, năng nỗ, sẵn sàng phục vụ theo yêu cầu của khách hàng.
Công ty sử dụng những dòng tinh cao sản nhập khẩu từ Hoa Kỳ, Canada, châu Âu, chất lượng cao.

Xem tiếp

Hướng dẫn kỹ thuật

Thức ăn ủ chua là một thành phần không thể thiếu trong chăn nuôi bò, nhất là bò sữa. Trước đây, Công ty chỉ ủ trong bễ lớn, mỗi lần huy động nhiều nhân công, xa máy.

Xem tiếp

Thú y

Đang cập nhật

Xem tiếp

Khuyến nông

Cung cấp các dịch vu:

  • Tư vấn khuyến nông.
  • Tập huấn khuyến nông.
  • Tham quan thực tập
Xem tiếp

Tham quan du lịch

Đang chờ triển khai

Xem tiếp