Lịch họp và làm việc

Tuần 04/7 - 10/7/2016

Tuần 04/7 - 10/7.docx ...

Tuần 11/7 - 17/7/2016

Tuần 11/7 - 17/7.docx   ...

Tuần 18/7 - 24/7/2016

Tuần 18/7-24/7.docx ...

Tuần 25/7 - 31/7/2016

Tuần 25/7-31/7/2016.docx ...

Tuần 01/8 - 07/8/2016

Tuần 01/8-07/8.docx ...

Tuần 19/9 - 25/9/2016

Tuần 19/9-25/9.docx ...

Tuần 26/9 - 02/10/2016

Tuần 26/9 - 02/10.docx ...

Tuần 10/10 - 16/10/2016

Lịch làm việc tuần 10/10/2016 - 16/10/2016.docx ...

Tuần 17/10 - 23/10/2016

Tuần 17/10 - 23/10.docx ...

Tuần 24/10 - 30/10/2016

Tuần 24/10 - 30/10.docx ...

Tuần 31/10 - 06/11/2016

Lịch làm việc Tuần 31/10 - 06/11/2016.docx ...

Tuần 07/11 - 13/11/2016

Lịch làm việc .docx ...

Tuần 14/11 - 20/11/2016

Lịch làm việc Tuần 14/11 - 20/11.docx ...

Tuần 21/11 - 27/11/2016

Lich làm việc tuần 21/11 - 27/11/2016.docx ...

Tuần 28/11 - 04/12/2016

Lịch làm việc tuần 28/11 - 04/12/2016 CTBS.docx ...

Lịch làm việc tuần 12/12 - 18/12/2016

Lịch làm việc tuần 12-18/12/2016.docx ...

Lịch làm việc tuần 19/12 - 25/12/2016

Lịch làm việc tuần 19/12-25/12.docx ...

Lịch làm việc tuần 26/12/2016 - 01/01/2017

Lịch làm việc tuần 26/12/2016 - 01/01/2017.docx ...

Lịch làm việc tuần 02/01/2017 - 08/01/2017

Lịch làm việc tuần 02/01 - 08/01.docx ...

Lịch làm việc tuần 09/01/2017 - 15/01/2017

Lịch làm việc tuần 09/01 - 15/01.docx ...

Lịch làm việc tuần 16/01/2017 - 22/01/2017

Lịch làm việc tuần 16/01 - 22/01.docx ...

Lịch làm việc tuần từ ngày 06/02/2017 đến ngày 12/02/2017

Lịch làm việc tuần 06/02 - 12/02/2017.docx ...

Lịch làm việc tuần từ ngày 20/02/2017 đến ngày 26/02/2017

TCT NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    CÔNG TY TNHH MTV          & ...

Lịch làm việc tuần từ ngày 27/02/2017 đến ngày 05/3/2017

TCT NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    CÔNG TY TNHH MTV          & ...

Lịch làm việc tuần từ ngày 06/03/2017đến ngày12/03/2017

    Ngày Thờigian Nội dung Thành phần Địa điểm Thứ hai 06/03/2017 Sáng -(7h00) Chào cờ đầu tuần     -(8h00) Họp giao b ...

Lịch làm việc tuần từ ngày 13/03/2017đến ngày19/03/2017

Ngày   Thờigian Nội dung Thành phần Địa điểm Thứ hai 13/03/2017 Sáng -(7h00) Chào cờ đầu tuần       -To&a ...

Lịch làm việc tuần từ ngày 20/03/2017đến ngày26/03/2017

Ngày   Thờigian Nội dung Thành phần Địa điểm Thứ hai 20/03/2017 Sáng -(7h00) Chào cờ đầu tuần     -(8h00) Họp giao ban C&oci ...

Lịch làm việc tuần từ ngày 27/3/2017 đến ngày 02/4/2017

Ngày Thờigian Nội dung Thành phần Địa điểm Thứ hai 27/03/2017 Sáng -(7h00) Chào cờ đầu tuần       -Toàn thể C ...

Lịch làm việc tuần từ ngày 10/4/2017 đến ngày 16/4/2017

LỊCH HỌP VÀ LÀM VIỆC Từ ngày 10/04/2017 đến ngày 16/04/2017  Giờ làm việc: - Sáng: từ 07 giờ 00 đến 11giờ 00                        - Chiều: từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00   Ng&agr ...

Lịch làm việc tuần từ ngày 17/04/2017 đến ngày 23/04/2017

LỊCH HỌP VÀ LÀM VIỆC Từ ngày 17/04/2017 đến ngày 23/04/2017                                      &nbs ...

Lịch làm việc tuần từ ngày 24/04/2017 đến ngày 30/04/2017

LỊCH HỌP VÀ LÀM VIỆC Từ ngày 24/04/2017 đến ngày 30/04/2017                                      &nbs ...

Lịch làm việc tuần từ ngày 08/05/2017 đến ngày 14/05/2017

LỊCH HỌP VÀ LÀM VIỆC Từ ngày 08/05/2017 đến ngày 14/05/2017                                      &nbs ...

Lịch làm việc tuần từ ngày 15/05/2017 đến ngày 21/05/2017

TCT NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    CÔNG TY TNHH MTV                & ...

Lịch làm việc tuần từ ngày 22/05/2017 đến ngày 28/05/2017

    TCT NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    CÔNG TY TNHH MTV             ...

Lịch làm việc tuần Từ ngày 29/05/2017 đến ngày 04/06/2017

TCT NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    CÔNG TY TNHH MTV                & ...

Lịch làm việc tuần Từ ngày 05/06/2017 đến ngày 11/06/2017

    TCT NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    CÔNG TY TNHH MTV             ...

Lịch làm việc tuần từ ngày 12/06/2017 đến ngày 18/06/2017

    TCT NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    CÔNG TY TNHH MTV             ...

Lịch làm việc tuần từ ngày 19/06/2017 đến ngày 25/06/2017

    TCT NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    CÔNG TY TNHH MTV             ...

Lịch làm việc tuần từ ngày 26/06/2017 đến ngày 02/07/2017

    TCT NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    CÔNG TY TNHH MTV             ...

Lịch làm việc tuần từ ngày 03/07/2017 đến ngày 09/07/2017

    TCT NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    CÔNG TY TNHH MTV             ...

Lịch làm việc tuần từ ngày 10/07/2017 đến ngày 16/07/2017

    TCT NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    CÔNG TY TNHH MTV             ...

Lịch làm việc tuần từ ngày 17/07/2017 đến ngày 23/07/2017

TCT NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    CÔNG TY TNHH MTV                & ...

Lịch làm việc tuần từ ngày 24/07/2017 đến ngày 30/07/2017

    TCT NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    CÔNG TY TNHH MTV             ...

Lịch làm việc tuần từ ngày 31/07/2017 đến ngày 06/08/2017

    TCT NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    CÔNG TY TNHH MTV             ...

Lịch làm việc tuần từ ngày 07/08/2017 đến ngày 13/08/2017

  TCT NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN                                                                       CỘNG HÒA ...

Lịch làm việc tuần từ ngày 14/08/2017 đến ngày 20/08/2017

    TCT NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    CÔNG TY TNHH MTV             ...

Lịch làm việc tuần từ ngày 21/08/2017 đến ngày 27/08/2017

    TCT NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    CÔNG TY TNHH MTV             ...

Lịch làm việc tuần từ ngày 28/08/2017 đến ngày 03/09/2017

    TCT NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    CÔNG TY TNHH MTV             ...

Lịch làm việc tuần từ ngày 11/09/2017 đến ngày 17/09/2017

TCT NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    CÔNG TY TNHH MTV   ...

Lịch làm việc tuần từ ngày 18/09/2017 đến ngày 24/09/2017

    TCT NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN                                                                         &nbs ...

Lịch làm việc tuần từ ngày 25/09/2017 đến ngày 01/10/2017

    TCT NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    CÔNG TY TNHH MTV             ...

Lịch làm việc tuần từ ngày 02/10/2017 đến ngày 08/10/2017

TCT NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    CÔNG TY TNHH MTV                & ...

Từ ngày 09/10/2017 đến ngày 15/10/2017

    TCT NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    CÔNG TY TNHH MTV             ...

Lịch làm việc tuần từ ngày 16/10/2017 đến ngày 22/10/2017

TCT NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    CÔNG TY TNHH MTV                & ...

Lịch làm việc tuần từ ngày 06/11/2017 đến ngày 12/11/2017

TCT NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    CÔNG TY TNHH MTV                & ...

Lịch làm việc tuần từ ngày 06/13/2017 đến ngày 19/11/2017

    TCT NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    CÔNG TY TNHH MTV             ...

Lịch làm việc tuần từ ngày 04/12/2017 đến ngày 10/12/2017

  TCT NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    CÔNG TY TNHH MTV              &nb ...

Lịch làm việc tuần từ ngày 18/12/2017 đến ngày 24/12/2017

    TCT NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    CÔNG TY TNHH MTV             ...

Lịch làm việc tuần từ ngày 25/12/2017 đến ngày 31/12/2017

TCT NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    CÔNG TY TNHH MTV                & ...

Lịch làm việc tuần từ ngày 08/01/2018 đến ngày 14/01/2018

TCT NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    CÔNG TY TNHH MTV                & ...

Lịch làm việc tuần từ ngày 15/01/2018 đến ngày 21/01/2018

  TỔNG CÔNG TY NN SÀI GÒN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    CÔNG TY TNHH MỘT TV                       Độc lập – Tự d ...

Lịch làm việc tuần từ ngày 22/01/2018 đến ngày 28/01/2018

    TỔNG CÔNG TY NN SÀI GÒN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    CÔNG TY TNHH MỘT TV                       Độc lập &n ...

Lịch làm việc tuần từ ngày 05/02/2018 đến ngày 11/02/2018

  TỔNG CÔNG TY NN SÀI GÒN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    CÔNG TY TNHH MỘT TV                       Độc lập – Tự d ...

Lịch làm việc tuần từ ngày 12/3/2018 đến ngày 18/3/2018

    TỔNG CÔNG TY NN SÀI GÒN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    CÔNG TY TNHH MỘT TV                       Độc lập &n ...

Lịch làm việc tuần Từ ngày 19/3/2018 đến ngày 25/3/2018

                              TỔNG CÔNG TY NN SÀI GÒN                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       ...

Lịch làm việc tuần Từ ngày 26/3/2018 đến ngày 01/4/2018

    TỔNG CÔNG TY NN SÀI GÒN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    CÔNG TY TNHH MỘT TV                       Độc lập &n ...

Lịch làm việc tuần Từ ngày 09/4/2018 đến ngày 15/4/2018

    TỔNG CÔNG TY NN SÀI GÒN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    CÔNG TY TNHH MỘT TV                       Độc lập &n ...

Lịch làm việc tuần Từ ngày 16/4/2018 đến ngày 22/4/2018

    TỔNG CÔNG TY NN SÀI GÒN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    CÔNG TY TNHH MỘT TV                       Độc lập &n ...

Lịch làm việc tuần Từ ngày 14/5/2018 đến ngày 20/5/2018

                 TỔNG CÔNG TY NN SÀI GÒN                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    CÔNG TY TNHH MỘT TV     &n ...

Lịch làm việc tuần Từ ngày 21/5/2018 đến ngày 27/5/2018

    TỔNG CÔNG TY NN SÀI GÒN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    CÔNG TY TNHH MỘT TV                       Độc lập &n ...

Lịch làm việc tuần từ ngày 04/6/2018 đến ngày 10/6/2018

    UỶ BAN NHÂN DÂN TP.HCM           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    CÔNG TY TNHH MỘT TV                    & ...

Lịch làm việc tuần Từ ngày 18/6/2018 đến ngày 24/6/2018

      UỶ BAN NHÂN DÂN TP.HCM           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    CÔNG TY TNHH MỘT TV                 &nbs ...

Lịch làm việc tuần từ ngày 25/6/2018 đến ngày 01/7/2018

      UỶ BAN NHÂN DÂN TP.HCM           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    CÔNG TY TNHH MỘT TV                 &nbs ...

Lịch làm việc tuần từ ngày 09/7/2018 đến ngày 15/7/2018

    UỶ BAN NHÂN DÂN TP.HCM           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    CÔNG TY TNHH MỘT TV                    & ...

Lịch làm việc tuần từ ngày 30/7/2018 đến ngày 05/8/2018

      UỶ BAN NHÂN DÂN TP.HCM           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    CÔNG TY TNHH MỘT TV                 &nbs ...

Lịch làm việc tuần từ ngày 20/08/2018 đến ngày 24/08/2018

    ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    CÔNG TY TNHH MTV              &n ...

Lịch làm việc tuần từ ngày 17/09/2018 đến ngày 21/09/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    CÔNG TY TNHH MTV                 &nbs ...