Từ ngày 09/10/2017 đến ngày 15/10/2017

 

 

TCT NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   CÔNG TY TNHH MTV                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  BÒ SỮA TP.HỒ CHÍ MINH

 

Số:41/LH-CTBS                                

LỊCH HỌP VÀ LÀM VIỆC

Từ ngày 09/10/2017 đến ngày 15/10/2017

                                            Giờ làm việc: - Sáng: từ 07 giờ 00 đến 11giờ 00

           - Chiều: từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00

 

Ngày

 

Thờigian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai

09/10/2017

Sáng

-(7h00) Chào cờ đầu tuần

 

 

 

-Toàn thể CB-CNV khối Văn phòng Công ty

 

 

 

-Công ty

 

 

 

Chiều

-(15h00) Họp chi bộ Văn phòng Công ty

 

-Đảng viên Văn phòng Công ty

-HT B Công ty

Thứ ba

10/10/2017

Sáng

-(8h30) Họp HĐTV Công ty Bò Sữa mở rộng về ước kết quả việc thực hiện SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018

 

 

-Đ/c Ngoan, BGĐ, KSV, TPP ban Công ty

-HT B Công ty

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ tư

11/10/2017

Sáng

-(8h00) Dự hội nghị sơ kết phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn 9 tháng đầu năm 2017 và triển khai công tác quý 4/2017

 

-Theo thư mời

-HT TCT

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ năm

12/10/2017

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ sáu

13/10/2017

Sáng

-(7h00) Họp giao ban người đại diện vốn, KSV 9 tháng

 

-Đ/c Hoàng, Đ/c Sơn

-HT TCT

Chiều

-(18h30) Tham dự họp mặt kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

 

 

-Theo thư mời

 

Thứ bảy

14/10/2017

Sáng

 

-Trực cơ quan

-Đ/c Bùi Thanh Điền & đ/c Hà Văn Long

-Công ty

 

 

 

Chiều

 

Chủ nhật

15/10/2017

Sáng

 

-Trực cơ quan

-Đ/c LiêuVăn Hoàng& đ/c TrầnVăn Điệp

-Công ty

Chiều