Những hình ảnh của Đoàn Thanh Niên Công ty tổ chức gói bánh chưng tết AL 2017

CÁC KHÂU CHUẨN BỊ:

LÀM LÁ, GÓI

HOÀN THÀNH GÓI XONG

+

CHUẨN BỊ NẤU :D

+

VÀ THÀNH PHẨM