Lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá thanh lý thiết bị nhà máy chế biến mủ