Lịch làm việc tuần từ ngày 31/07/2017 đến ngày 06/08/2017

 

 

TCT NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   CÔNG TY TNHH MTV                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  BÒ SỮA TP.HỒ CHÍ MINH

 

Số:31/LH-CTBS                                

LỊCH HỌP VÀ LÀM VIỆC

Từ ngày 31/07/2017 đến ngày 06/08/2017

                                            Giờ làm việc: - Sáng: từ 07 giờ 00 đến 11giờ 00

           - Chiều: từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00

 

Ngày

 

Thờigian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai

31/07/2017

Sáng

-(7h30) Chào cờ đầu tuần

 

 

 

-Toàn thể CB-CNV khối Văn phòng Công ty

 

 

-Công ty

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ ba

01/08/2017

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ tư

02/08/2017

Sáng

-(8h00) Họp triển khai kế hoạch kiểm tra thực hiện hợp đồng giao khoán sử dụng đất của Công ty Bò Sữa

 

-(10h00) TCT làm việc với Công ty Bò Sữa về quản lý và sử dụng đất đai

 

-BGĐ, Trưởng các phòng ban liên quan Công ty

 

-Công ty Bò Sữa

-Phòng số 1 TCT

 

 

- Phòng số 1 TCT

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ năm

03/08/2017

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

-(14h00) TCT làm việc với TT Giống TS và Cây trồng về quy hoạch đất sản xuất của TT đang quản lý, về kế hoạch ứng dụng nông nghiệp kỹ thuật cao và kết nối quy hoạch sử dụng đất của Công ty Bò Sữa

 

 

-Công ty Bò Sữa

-Phòng Khánh Tiết TCT

Thứ sáu

04/08/2017

Sáng

-(8h00) Họp BCĐ tổ công tác cổ phần hóa về phân công công việc

 

-Đ/c Hoàng

-Phòng số 1 TCT

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ bảy

05/08/2017

Sáng

 

-Trực cơ quan

 

 

 

-Đ/c BùiThanh Điền& đ/c HàVăn Long

 

 

-Công ty

 

 

 

Chiều

 

Chủ nhật

06/08/2017

Sáng

 

-Trực cơ quan

-Đ/c LiêuVăn Hoàng& đ/c TrầnVăn Điệp

-Công ty

Chiều