Lịch làm việc tuần từ ngày 30/7/2018 đến ngày 05/8/2018

 

    UỶ BAN NHÂN DÂN TP.HCM           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   CÔNG TY TNHH MỘT TV                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 BÒ SỮA TP.HỒ CHÍ MINH

 

Số: 31/LH-CTBS                               

      LỊCH HỌP VÀ LÀM VIỆC

Từ ngày  30/7/2018 đến ngày 05/8/2018

                        Giờ làm việc:                        - Sáng: từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 00

- Chiều: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00

Ngày

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai 30/7/2018

Sáng

- 7g00: Chào cờ đầu tuần

 

 

-8g00: Họp giao ban

 

-Toàn thể CB-CNV khối văn phòng công ty

 

-BGĐ;

- Các Trưởng phòng, Phó phòng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc.

-Công đoàn, ĐTN

- Công ty

 

 

-Cty (phòng họp B)

Chiều

 

 

 

 

Thứ ba 31/7/2018

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ tư

01/8/2018

Sáng

-8g00-11g00: Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa người sử dụng lao động với các thành viên đại diện tập thể người lao động lần 2 năm 2018

-BGĐ;

-Đại diện Đảng ủy;

-Đại diện các phòng;

-Đại diện BGĐ các đơn vị;

-BCH Công đoàn;

-Thành viên đại diện tập thể người lao động tham gia đối thoại.

- Công ty (phòng họp B)

Chiều

 

 

 

 

Thứ năm

02/8/2018

Sáng

-8g00: thông qua phương án trồng mới bưởi da xanh

- Đ/c Hoàng; Đ/c Hưng;

- Các trưởng phòng, phó phòng;

- Đại diện XN CTPM;

- Theo thư mời.

-Công ty (phòng họp B)

Chiều

 

 

 

 

Thứ sáu

03/8/2018

Sáng

-8g00: Làm việc về công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc

 

- Đ/c Điền;

-Chi cục thú y huyện Củ Chi;

 

-Công ty (phòng họp B)

Chiều

 

 

 

 

Thứ bảy

04/8/2018

Sáng

- Trực cơ quan

 

 

- Đ/c Bùi Thanh Điền

& Đ/c Hà Văn Long

 

- Công ty

 

 

Chiều

Chủ nhật

05/8/2018

Sáng

- Trực cơ quan

 

 

- Đ/c Liêu Văn Hoàng

& Đ/c Trần Văn Điệp

- Công ty

 

 

Chiều