Lịch làm việc tuần từ ngày 28/08/2017 đến ngày 03/09/2017

 

 

TCT NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   CÔNG TY TNHH MTV                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  BÒ SỮA TP.HỒ CHÍ MINH

 

Số:35/LH-CTBS                                

LỊCH HỌP VÀ LÀM VIỆC

Từ ngày 28/08/2017 đến ngày 03/09/2017

                                            Giờ làm việc: - Sáng: từ 07 giờ 00 đến 11giờ 00

           - Chiều: từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00

 

Ngày

 

Thờigian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai

28/08/2017

Sáng

-(7h30) Chào cờ đầu tuần

 

 

-Toàn thể CB-CNV khối Văn phòng Công ty

 

 

-Công ty

 

 

 

Chiều

-(13h30) Làm việc với phòng quản lý đất đai Sở TN&MT TP.HCM

 

-Đ/c Hoàng

-Sở TN&MT

Thứ ba

29/08/2017

Sáng

-(6h30) TCT làm việc với BGĐ và các phòng ban liên quan Công ty Bò Sữa về thực hiện hợp đồng khoán theo kế hoạch số 786/KH-TCT ngày 28/7/2017

 

-TCT, Công ty Bò Sữa

-HT B Công ty

Chiều

-(14h00)  Họp chi bộ Văn phòng Công ty

 

-Đảng viên chi bộ Văn phòng Công ty

-HT B Công ty

Thứ tư

30/08/2017

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ năm

31/08/2017

Sáng

-(8h00) Đại hội chi bộ Văn phòng Công ty

 

-Theo thư mời

-HT lớn Công ty

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ sáu

01/09/2017

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ bảy

02/09/2017

Sáng

 

-NGHỈ LỄ 02/9/2017

 

-Trực theo danh sách được phân công

-Công ty

 

 

 

Chiều

 

Chủ nhật

03/09/2017

Sáng

 

-Trực cơ quan

-Đ/c LiêuVăn Hoàng& đ/c TrầnVăn Điệp

-Công ty

Chiều