Lịch làm việc tuần từ ngày 25/6/2018 đến ngày 01/7/2018

 

    UỶ BAN NHÂN DÂN TP.HCM           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   CÔNG TY TNHH MỘT TV                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  BÒ SỮA TP.HỒ CHÍ MINH

Số: 26/LH-CTBS                               

                                                LỊCH HỌP VÀ LÀM VIỆC

                                  Từ ngày  25/6/2018 đến ngày 01/7/2018

                        Giờ làm việc:                        - Sáng: từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 00

              - Chiều: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00

Ngày

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai 25/6/2018

Sáng

- 7g00: Chào cờ đầu tuần

 

 

-8g30: Hội nghị phát triển Giống bò thịt

 

-Toàn thể CB-CNV khối văn phòng công ty

 

-BGĐ;

-Thành phần theo thư mời

 

- Công ty

 

 

-Cty (Hội trường)

Chiều

 

 

 

Thứ ba 26/6/2018

Sáng

-8g30: Dự hội thảo sử dụng khoáng trong chăn nuôi và trồng trọt của công ty Nhật bản

- Đ/c Hưng.

- Đ/c Kiêu, Đ/c Sang (P.KTSX).

- đ/c Hào, Đ/c Tâm (XN CTPM)

-Khu NN công nghệ cao

Chiều

 

 

 

Thứ tư

27/6/2018

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ năm

28/6/2018

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ sáu

29/6/2018

Sáng

-8g00: Tham dự lớp học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS HCM toàn quốc lần XI, NQ Đại hội Đoàn TNCS HCM lần X, nhiệm kỳ 2017-2020, NQ ĐH Đoàn TNCS HCM TCT NNSG lần V

- Ủy viên BCH Đoàn TN công ty.

-Đoàn viên ưu tú năm 2018

-TCT (Hội trường)

Chiều

 

 

 

Thứ bảy

30/6/2018

Sáng

- Trực cơ quan

 

 

- Đ/c Bùi Thanh Điền

& Đ/c Hà Văn Long

 

- Công ty

 

 

Chiều

Chủ nhật

01/7/2018

Sáng

- Trực cơ quan

 

 

- Đ/c Liêu Văn Hoàng

& Đ/c Trần Văn Điệp

- Công ty

 

 

Chiều