Lịch làm việc tuần từ ngày 25/12/2017 đến ngày 31/12/2017

TCT NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   CÔNG TY TNHH MTV                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  BÒ SỮA TP.HỒ CHÍ MINH

 

Số:52/LH-CTBS                                

LỊCH HỌP VÀ LÀM VIỆC

Từ ngày 25/12/2017 đến ngày 31/12/2017

                                            Giờ làm việc: - Sáng: từ 07 giờ 00 đến 11giờ 00

           - Chiều: từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00

 

Ngày

 

Thờigian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai

25/12/2017

Sáng

-(7h00) Chào cờ đầu tuần

 

 

-(8h00) Họp giao ban Công ty

-Toàn thể CB-CNV khối Văn phòng Công ty

 

-BGĐ, TPP ban, KSV, Đoàn thể Công ty, GĐ các xí nghiệp trực thuộc

-Công ty

 

 

-HT B Công ty

Chiều

-(14h30) TCT làm việc với Công ty Bò Sữa TP về tiến độ hợp tác với Công ty Nutifood và báo cáo theo văn bản số 1326/TCT-KHĐT ngày 06/12/2017

-TCT, Công ty Bò Sữa

-Phòng Khánh tiết

Thứ ba

26/12/2017

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ tư

27/12/2017

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ năm

28/12/2017

Sáng

-(7h30) TCT làm việc về tài sản tại khu đất 43 ha liên quan đến Công ty Thỏ Việt

-TCT, Công ty Bò Sữa

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ sáu

29/12/2017

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ bảy

30/12/2017

Sáng

 

-Trực cơ quan

 

 

-Đ/c Bùi Thanh Điền & đ/c Hà Văn Long

 

-Công ty

 

 

Chiều

 

Chủ nhật

31/12/2017

Sáng

 

-Trực cơ quan

-Đ/c LiêuVăn Hoàng& đ/c TrầnVăn Điệp

-Công ty

Chiều