Lịch làm việc tuần từ ngày 25/09/2017 đến ngày 01/10/2017

 

 

TCT NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   CÔNG TY TNHH MTV                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  BÒ SỮA TP.HỒ CHÍ MINH

 

Số:39/LH-CTBS                                

LỊCH HỌP VÀ LÀM VIỆC

Từ ngày 25/09/2017 đến ngày 01/10/2017

                                            Giờ làm việc: - Sáng: từ 07 giờ 00 đến 11giờ 00

           - Chiều: từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00

 

Ngày

 

Thờigian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai

25/09/2017

Sáng

-(7h00) Chào cờ đầu tuần

 

 

 

-Toàn thể CB-CNV khối Văn phòng Công ty

 

 

-Công ty

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ ba

26/09/2017

Sáng

-(7h30) Đảng ủy Công ty kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm NT. Phạm Văn Cội

 

 

-Theo TB 10/ UBKTĐU

-NT. PVC

Chiều

-(14h00) Đảng ủy Công ty kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm Văn phòng Công ty

 

-Theo TB 10/ UBKTĐU

-HT B Công ty

Thứ tư

27/09/2017

Sáng

-(8h30) Hội thi thợ giỏi ngành trồng trọt Sagri năm 2017

 

 

-Theo thư mời

-Tại trung tâm giống thủy sản & cây trồng- xã PVC

 

Chiều

 

 

 

Thứ năm

28/09/2017

Sáng

-(7h30) Đảng ủy Công ty kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm Xí nghiệp An Phú

 

-(8h00) Họp tổ giúp việc cổ phần hóa TCT nghe báo cáo khó khăn vướng mắc trước khi xây dựng giá trị doanh nghiệp

 

-Theo TB 10/ UBKTĐU

 

 

-Đ/c Hoàng

-XN An phú

 

 

-Phòng Khánh Tiết

Chiều

-(14h00) Đảng ủy Công ty kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm Xí nghiệp CTPM

 

-Theo TB 10/ UBKTĐU

-XN CTPM

Thứ sáu

29/09/2017

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ bảy

30/09/2017

Sáng

 

-Trực cơ quan

-Đ/c Bùi Thanh Điền & đ/c Hà Văn Long

-Công ty

 

 

 

Chiều

 

Chủ nhật

01/10/2017

Sáng

 

-Trực cơ quan

-Đ/c LiêuVăn Hoàng& đ/c TrầnVăn Điệp

-Công ty

Chiều