Lịch làm việc tuần từ ngày 24/07/2017 đến ngày 30/07/2017

 

 

TCT NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   CÔNG TY TNHH MTV                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  BÒ SỮA TP.HỒ CHÍ MINH

 

Số:30/LH-CTBS                                

LỊCH HỌP VÀ LÀM VIỆC

Từ ngày 24/07/2017 đến ngày 30/07/2017

                                            Giờ làm việc: - Sáng: từ 07 giờ 00 đến 11giờ 00

           - Chiều: từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00

 

Ngày

 

Thờigian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai

24/07/2017

Sáng

-(7h30) Chào cờ đầu tuần

 

 

-(8h00) Họp giao ban Công ty

-Toàn thể CB-CNV khối Văn phòng Công ty

 

 -BGĐ, KSV, TPP ban, Đoàn thể Công ty, GĐ các xí nghiệp trực thuộc

 

-Công ty

 

 

-HTB Công ty

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ ba

25/07/2017

Sáng

-(8h00) Thăm mẹ Việt Nam Anh Hùng

 

 

-Đ/c Hiền, Đ/c Chung

-Quận 8 & Củ Chi

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ tư

26/07/2017

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ năm

27/07/2017

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ sáu

28/07/2017

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ bảy

29/07/2017

Sáng

 

-Trực cơ quan

 

 

 

-Đ/c BùiThanh Điền& đ/c HàVăn Long

 

 

-Công ty

 

 

 

Chiều

 

Chủ nhật

30/07/2017

Sáng

 

-Trực cơ quan

-Đ/c LiêuVăn Hoàng& đ/c TrầnVăn Điệp

-Công ty

Chiều