Lịch làm việc tuần từ ngày 22/01/2018 đến ngày 28/01/2018

 

  TỔNG CÔNG TY NN SÀI GÒN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   CÔNG TY TNHH MỘT TV                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  BÒ SỮA TP.HỒ CHÍ MINH

 

Số: 04/LH-CTBS                               

                                               

LỊCH HỌP VÀ LÀM VIỆC

Từ ngày  22/01/2018 đến ngày 28 /01/2018

                        Giờ làm việc:                        - Sáng: từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 00

- Chiều: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00

 

Ngày

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai 22/01/2018

Sáng

- (7h00) Chào cờ đầu tuần

 

 

- (8h00) Họp giao ban mở rộng

 

 

 

-(10h) Họp công khai tài sản, thu nhập năm 2017 đối với Cán bộ diện Tổng công ty quản lý

 

-Toàn thể CB-CNV khối văn phòng công ty

 

-  BGĐ, TPP ban,Đoàn thể Văn phòng Công ty, GĐ các xí nghiệp trực thuộc.

 

- BGĐ, TPP ban,Đoàn thể Văn phòng Công ty, GĐ các xí nghiệp trực thuộc

- Công ty

 

 

 

- Công ty

 

 

-Công ty

 

 

Chiều

-(13h30)  Họp kiểm điểm theo kết luận thanh tra số 38/KL-TTTP-P6 ngày 19/10/2017 của Thanh tra Thành phố.

- HĐTV; BGĐ; KSV;

-Trưởng các phòng; Giám đốc các XN trực thuộc;

- Các cá nhân có liên quan.

- Công ty

Thứ ba

23/01/2018

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ tư

24/01/2018

Sáng

-(08h00) Làm việc tại Cty Bò Sữa về phương án sử dụng đất theo Nghị định 118.

-BGĐ; Trưởng các phòng, GĐ các XN trực thuộc.

-Công ty

Chiều

-(13h30) họp hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết TW6-BCH Trung ương Đảng khóa 12.

- Đảng viên toàn công ty

- Công ty

Thứ năm

25/01/2018

Sáng

 

 

 

Chiều

-(13g30) Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa TTĐU TCT và Đại biểu dự Đại hội CĐ TCT lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

- Bí thư/ Phó bí thư chi bộ

-Hội trường TCT

Thứ sáu

26/01/2018

Sáng

-(07g30) Đại hội CĐ TCT lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023;

-Đại diện cấp ủy và thành phần theo thư triệu tập, thư mời

 

-Hội trường TCT

Chiều

 

 

 

Thứ bảy

27/01/2018

Sáng

- Trực cơ quan

 

 

- Đ/c Bùi Thanh Điền

& Đ/c Hà Văn Long

 

- Công ty

 

 

 

Chiều

Chủ nhật

28/01/2018

Sáng

- Trực cơ quan

 

 

- Đ/c Liêu Văn Hoàng

& Đ/c Trần Văn Điệp

- Công ty

 

 

Chiều