Lịch làm việc tuần từ ngày 21/08/2017 đến ngày 27/08/2017

 

 

TCT NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   CÔNG TY TNHH MTV                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  BÒ SỮA TP.HỒ CHÍ MINH

 

Số:34/LH-CTBS                                

LỊCH HỌP VÀ LÀM VIỆC

Từ ngày 21/08/2017 đến ngày 27/08/2017

                                            Giờ làm việc: - Sáng: từ 07 giờ 00 đến 11giờ 00

           - Chiều: từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00

 

Ngày

 

Thờigian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai

21/08/2017

Sáng

-(7h30) Chào cờ đầu tuần

 

 

-(8h00) Họp giao ban Công ty

 

 

 

-(10h00) Họp BCH Đảng bộ Công ty

 

-Toàn thể CB-CNV khối Văn phòng Công ty

 

 -BGĐ, TPP, KSV, Đoàn thể Công ty, GĐ các xí nghiệp trực thuộc

 

-BCH Đảng bộ Công ty

 

-Công ty

 

 

-HT B Công ty

 

 

-HT B Công ty

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ ba

22/08/2017

Sáng

-(9h30) Họp về nội dung đơn khiếu nại của người lao động Công ty Bò Sữa

 

 

-Theo thư mời

-TCT

Chiều

 

 

 

 

Thứ tư

23/08/2017

Sáng

-(9h00) TCT làm việc với Công ty Bò Sữa về công tác quy hoạch đất TT Giống Thủy sản và Cây trồng, khảo sát đất trồng cây thanh nhãn

 

-TCT, BGĐ & các phòng ban liên quan Công ty

-HT B Công ty

Chiều

 

 

 

 

Thứ năm

24/08/2017

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ sáu

25/08/2017

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ bảy

26/08/2017

Sáng

 

-Trực cơ quan

 

 

 

-Đ/c BùiThanh Điền& đ/c HàVăn Long

 

 

-Công ty

 

 

 

Chiều

 

Chủ nhật

27/08/2017

Sáng

 

-Trực cơ quan

-Đ/c LiêuVăn Hoàng& đ/c TrầnVăn Điệp

-Công ty

Chiều