Lịch làm việc tuần từ ngày 20/08/2018 đến ngày 24/08/2018

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   CÔNG TY TNHH MTV                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÒ SỮA TP.HỒ CHÍ MINH

 

Số:34/LH-CTBS                                

LỊCH HỌP VÀ LÀM VIỆC

Từ ngày 20/08/2018 đến ngày 24/08/2018

                                            Giờ làm việc: - Sáng: từ 07 giờ 00 đến 11giờ 00

           - Chiều: từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00

 

Ngày

 

Thờigian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai

20/08/2018

Sáng

-(7h00) Chào cờ đầu tuần

 

-(8h00) Họp công bố quyết định cán bộ Công ty

 

-Toàn thể CB-CNV khối Văn phòng Công ty

-Cán bộ chủ chốt Công ty

 

-Công ty

 

-Phòng họp B Công ty

 

 

 

Chiều

-(14h00) Họp chi bộ văn phòng Công ty

 

- Đảng viên văn phòng Công ty

-Phòng họp A Công ty

 

Thứ ba

21/08/2018

Sáng

-(8h00) Làm việc với ông Nguyễn Văn Dũng về công tác quyết toán nguồn tinh dự án

-(9h30) Làm việc với Trung tâm tư vấn hỗ trợ nông nghiệp

 

- Theo thư mời

 

 

- BGĐ, phòng Kỹ thuật Công ty

-Phòng họp B Công ty

 

- Phòng họp B Công ty

Chiều

 

 

 

 

Thứ tư

22/08/2018

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ năm

23/08/2018

Sáng

 

 

 

 

Chiều

-(14h00) Học tập quán triệt nghị quyết trung ương 7 khóa 12 của Đảng

 

-Đảng viên đảng bộ

 

-HT lớn Công ty  

Thứ sáu

24/08/2018

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ bảy

25/08/2018

Sáng

 

-Trực cơ quan

 

 

-Đ/c Bùi Thanh Điền & đ/c Hà Văn Long

 

-Công ty

 

 

Chiều

 

Chủ nhật

26/08/2018

Sáng

 

-Trực cơ quan

-Đ/c LiêuVăn Hoàng& đ/c TrầnVăn Điệp

-Công ty

Chiều