Lịch làm việc tuần từ ngày 19/06/2017 đến ngày 25/06/2017

 

 

TCT NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   CÔNG TY TNHH MTV                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                   BÒ SỮA TP.HỒ CHÍ MINH

 

                                                                      Số:25/LH-CTBS                                

LỊCH HỌP VÀ LÀM VIỆC

Từ ngày 19/06/2017 đến ngày 25/06/2017

                                            Giờ làm việc: - Sáng: từ 07 giờ 00 đến 11giờ 00

           - Chiều: từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00

 

Ngày

 

Thờigian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai

19/06/2017

Sáng

-(7h30) Chào cờ đầu tuần

 

- (8h00) Tập huấn đàn bò thịt cho Lào

-Toàn thể CB-CNV khối Văn phòng Công ty

 -Theo kế hoạch

-Công ty

 

 -HT B Công ty

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ ba

20/06/2017

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ tư

21/06/2017

Sáng

- (8h00) Tập huấn đàn bò thịt cho Lào

-Theo kế hoạch

-HT B Công ty

Chiều

-(15h00) Dự buổi họp báo chí

-(15h00) Họp tổng kiểm tra công tác chuẩn bị hội chợ triển lãm giống nông nghiệp TP.HCM năm 2017

-Theo TB số 637/TB- TCT ngày 16/06/2017

-Theo thư mời

- HT TCT

-Quận 12

Thứ năm

22/06/2017

Sáng

- (8h00) Tập huấn đàn bò thịt cho Lào

-(8h00) Dự lễ khai mạc hội chợ giống nông nghiệp và hội nghị xúc tiến đầu tư TP.HCM lần V/2017

-Theo kế hoạch

 

-Theo thư mời

-HT B Công ty

 

-Quận 12

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ sáu

23/06/2017

Sáng

-(9h00) Họp HĐTV Công ty TNHH MTV Bò Sữa TP.HCM

- Đ/c Ngoan, BGĐ, KSV, Trưởng các phòng ban liên quan Công ty

-HT B Công ty

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ bảy

24/06/2017

Sáng

 

-Trực cơ quan

-Đ/c BùiThanh Điền& đ/c HàVăn Long

-Công ty

Chiều

 

Chủ nhật

25/06/2017

Sáng

 

- (8h00) Tập huấn đàn bò thịt cho Lào

-Trực cơ quan

 

-Theo kế hoạch

-Đ/c LiêuVăn Hoàng& đ/c TrầnVăn Điệp

- HT B Cty

-Công ty

Chiều