Lịch làm việc tuần Từ ngày 18/6/2018 đến ngày 24/6/2018

 

    UỶ BAN NHÂN DÂN TP.HCM           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   CÔNG TY TNHH MỘT TV                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  BÒ SỮA TP.HỒ CHÍ MINH

 

Số: 25/LH-CTBS                               

                                                LỊCH HỌP VÀ LÀM VIỆC

Từ ngày  18/6/2018 đến ngày 24/6/2018

                        Giờ làm việc:                        - Sáng: từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 00

- Chiều: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00

Ngày

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai 18/6/2018

Sáng

- 7g00: Chào cờ đầu tuần

 

 

-8g00: Họp giao ban

 

 

 

 

-10g00: Họp Ban chấp hành Đảng bộ

 

 

-Toàn thể CB-CNV khối văn phòng công ty

 

-BGĐ.

- Các Trưởng phòng, Phó phòng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc.

-Công đoàn, đoàn thanh niên.

 

-Đ/c Hoàng; đ/c Điền; đ/c Trạng; đ/c Cư; đ/c Thắng; đ/c Tuyết; đ/c Mĩnh; đ/c Chung

- Công ty

 

 

-Công ty (phòng họp B

 

 

 

-Cty (phòng họp B)

Chiều

 

 

 

Thứ ba 19/6/2018

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ tư

20/6/2018

Sáng

-10g00: Kiểm tra công tác chuẩn bị tham gia Hội chợ giống Tp. HCM

- Ban Giám đốc

- TT CN sinh học Q.12

 

Chiều

 

 

 

Thứ năm

21/6/2018

Sáng

-8g00: Dự khai mạc Hội chợ giống Tp.HCM

- Ban Giám đốc

- TT CN sinh học Q.12

Chiều

 

 

 

Thứ sáu

22/6/2018

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ bảy

23/6/2018

Sáng

- Trực cơ quan

 

 

- Đ/c Bùi Thanh Điền

& Đ/c Hà Văn Long

 

- Công ty

 

 

Chiều

Chủ nhật

24/6/2018

Sáng

- Trực cơ quan

 

 

- Đ/c Liêu Văn Hoàng

& Đ/c Trần Văn Điệp

- Công ty

 

 

Chiều