Lịch làm việc tuần từ ngày 18/12/2017 đến ngày 24/12/2017

 

 

TCT NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   CÔNG TY TNHH MTV                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  BÒ SỮA TP.HỒ CHÍ MINH

 

Số:51/LH-CTBS                                

LỊCH HỌP VÀ LÀM VIỆC

Từ ngày 18/12/2017 đến ngày 24/12/2017

                                            Giờ làm việc: - Sáng: từ 07 giờ 00 đến 11giờ 00

           - Chiều: từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00

 

Ngày

 

Thờigian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai

18/12/2017

Sáng

-(7h00) Chào cờ đầu tuần

 

 

 

-Toàn thể CB-CNV khối Văn phòng Công ty

 

 

-Công ty

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ ba

19/12/2017

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ tư

20/12/2017

Sáng

-(8h00) TCT đi công tác tại Công ty Bò Sữa khảo sát về phương án sử dụng đất

 

 

-TCT, Công ty Bò Sữa

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ năm

21/12/2017

Sáng

-(7h30) TCT làm việc về tài sản tại khu đất 43 ha liên quan đến Công ty Thỏ Việt

 

 

-TCT, Công ty Bò Sữa

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ sáu

22/12/2017

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ bảy

23/12/2017

Sáng

 

-Trực cơ quan

 

 

-Đ/c Bùi Thanh Điền & đ/c Hà Văn Long

 

-Công ty

 

 

Chiều

 

Chủ nhật

24/12/2017

Sáng

 

-Trực cơ quan

-Đ/c LiêuVăn Hoàng& đ/c TrầnVăn Điệp

-Công ty

Chiều