Lịch làm việc tuần từ ngày 18/09/2017 đến ngày 24/09/2017

 

 

TCT NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN                                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   CÔNG TY TNHH MTV                                                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  BÒ SỮA TP.HỒ CHÍ MINH

 

Số:38/LH-CTBS                                

LỊCH HỌP VÀ LÀM VIỆC

Từ ngày 18/09/2017 đến ngày 24/09/2017

                                            Giờ làm việc: - Sáng: từ 07 giờ 00 đến 11giờ 00

           - Chiều: từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00

 

Ngày

 

Thờigian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai

18/09/2017

Sáng

-(7h00) Chào cờ đầu tuần

 

 

-(8h00) Họp giao ban Công ty

 

 

 

-(10h00) Họp BCH Đảng ủy Công ty

-Toàn thể CB-CNV khối Văn phòng Công ty

 

-BGĐ, KSV, TPP ban, Đoàn thể Công ty, GĐ các xí nghiệp trực thuộc

 

-BCH Đảng ủy Công ty

-Công ty

 

 

-HT B

 

 

 

-HT B

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ ba

19/09/2017

Sáng

-(7h00)TCT làm việc về chi phí chăn nuôi và trồng trọt

 

 

-TCT, Công ty Bò Sữa

-HT B

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ tư

20/09/2017

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ năm

21/09/2017

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ sáu

22/09/2017

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ bảy

23/09/2017

Sáng

 

-Trực cơ quan

-Đ/c Bùi Thanh Điền & đ/c Hà Văn Long

-Công ty

 

 

 

Chiều

 

Chủ nhật

24/09/2017

Sáng

 

-Trực cơ quan

-Đ/c LiêuVăn Hoàng& đ/c TrầnVăn Điệp

-Công ty

Chiều