Lịch làm việc tuần từ ngày 17/09/2018 đến ngày 21/09/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   CÔNG TY TNHH MTV                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  BÒ SỮA TP.HỒ CHÍ MINH

 

Số:38/LH-CTBS                                

LỊCH HỌP VÀ LÀM VIỆC

Từ ngày 17/09/2018 đến ngày 21/09/2018

                                            Giờ làm việc: - Sáng: từ 07 giờ 00 đến 11giờ 00

           - Chiều: từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00

 

Ngày

 

Thờigian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai

17/09/2018

Sáng

- (7h00) Chào cờ đầu tuần

 

 

- (8h00) Họp cán bộ chủ chốt

 

- (9h00) Họp Đảng ủy Công ty

-Toàn thể CB-CNV khối văn phòng Công ty

 

- Cán bộ chủ chốt Công ty

- Đảng ủy viên Đảng bộ Công ty

- Công ty

 

 

- HT B Công ty

- HT B Công ty

 

Chiều

- (14h00) Họp chi bộ văn phòng Công ty

 

- (14h00) Dự họp xã An Phú

 

-Đảng viên chi bộ văn phòng Công ty

- Đ/c Điền

-HT B Công ty

-UBND xã An Phú

 

Thứ ba

18/09/2018

Sáng

 

 

 

 

Chiều

- (14h00) Dự họp Sở TN & MT

 

-Đ/c Bảo

- Sở TN & MT

 

Thứ tư

19/09/2018

Sáng

- (8h00) Dự hội nghị báo cáo chuyên đề

“ Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4- cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp”

 

- HĐTV, BGĐ, KSV, Kế toán trưởng, Ủy viên BCH cơ sở Đảng

-Hội trường Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP

(số 42-44 Võ Thị Sáu- p. Tân Định- Q1)

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ năm

20/09/2018

Sáng

- (7h00) Đổi dấu Đảng ủy Công ty

 

-Đ/c Chung

-PC 64

Chiều

- (14h00) Họp BTV Đoàn TCT tháng 9/2018

 

-Đ/c Chung

- TCT

Thứ sáu

21/09/2018

Sáng

- (10h30) Làm việc với Trung tâm kiểm định vật nuôi cây trồng

 

- BGĐ, Phòng Kỹ thuật

- HT B Công ty

Chiều

 

 

 

 

Thứ bảy

22/09/2018

Sáng

 

 

-Trực cơ quan

 

-Đ/c Bùi Thanh Điền & đ/c Hà Văn Long

-Công ty

 

 

Chiều

 

Chủ nhật

23/09/2018

Sáng

 

 

-Trực cơ quan

-Đ/c Đoàn Thị Ánh Tuyết & đ/c Trần Văn Điệp

-Công ty

Chiều