Lịch làm việc tuần từ ngày 17/07/2017 đến ngày 23/07/2017

TCT NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   CÔNG TY TNHH MTV                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  BÒ SỮA TP.HỒ CHÍ MINH

 

Số:29/LH-CTBS                                

LỊCH HỌP VÀ LÀM VIỆC

Từ ngày 17/07/2017 đến ngày 23/07/2017

                                            Giờ làm việc: - Sáng: từ 07 giờ 00 đến 11giờ 00

           - Chiều: từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00

 

Ngày

 

Thờigian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai

17/07/2017

Sáng

-(7h30) Chào cờ đầu tuần

 

 

 

-Toàn thể CB-CNV khối Văn phòng Công ty

 

 

 

-Công ty

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ ba

18/07/2017

Sáng

-(8h00) Làm việc với TCT về tình hình SXKD 06 tháng đầu năm 2017

 

 

-TCT, Công ty TNHH MTV Bò Sữa TP.HCM

-HT B Công ty

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ tư

19/07/2017

Sáng

-(8h30) Họp đoàn công tác tham gia hội chợ triển lãm tại Savannakhet, nước CHDCND Lào

 

 

-Công ty TNHH MTV Bò Sữa TP.HCM

-Phòng số 1 TCT

Chiều

 

 

 

Thứ năm

20/07/2017

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ sáu

21/07/2017

Sáng

-(8h00) Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ năm BCH trung ương Đảng khóa XII

 

-Đ/c Hoàng

-HT TCT

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ bảy

22/07/2017

Sáng

 

-Trực cơ quan

 

 

 

-Đ/c BùiThanh Điền& đ/c HàVăn Long

 

 

-Công ty

 

 

 

Chiều

 

Chủ nhật

23/07/2017

Sáng

 

-Trực cơ quan

-Đ/c LiêuVăn Hoàng& đ/c TrầnVăn Điệp

-Công ty

Chiều