Lịch làm việc tuần Từ ngày 16/4/2018 đến ngày 22/4/2018

 

  TỔNG CÔNG TY NN SÀI GÒN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   CÔNG TY TNHH MỘT TV                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  BÒ SỮA TP.HỒ CHÍ MINH

 

Số: 16/LH-CTBS                               

                                                LỊCH HỌP VÀ LÀM VIỆC

Từ ngày  16/4/2018 đến ngày 22/4/2018

                        Giờ làm việc:                        - Sáng: từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 00

- Chiều: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00

Ngày

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai 16/4/2018

Sáng

- 7g00: Chào cờ đầu tuần

 

 

-Toàn thể CB-CNV khối văn phòng công ty

- Công ty

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ ba

17/4/2018

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ tư

18/4/2018

Sáng

-08g00: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ TCT lần thứ 13, nhiệm kỳ 2015-2020.

-Đ/c Hoàng; Đ/c Hưng

-TCT (phòng họp số 1)

Chiều

 

 

 

Thứ năm

19/4/2018

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ sáu

20/4/2018

Sáng

-08g00: Hội nghị BCH Công đoàn TCT (mở rộng), sơ kết quý 1/2018.

-Đ/c Hiền; Đ/c Chung

-TCT (Hội trường)

Chiều

 

 

 

Thứ bảy

21/4/2018

Sáng

- Trực cơ quan

 

 

- Đ/c Bùi Thanh Điền

& Đ/c Hà Văn Long

 

- Công ty

 

 

Chiều

Chủ nhật

22/4/2018

Sáng

- Trực cơ quan

 

 

- Đ/c Liêu Văn Hoàng

& Đ/c Trần Văn Điệp

- Công ty

 

 

Chiều