Lịch làm việc tuần từ ngày 16/10/2017 đến ngày 22/10/2017

TCT NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   CÔNG TY TNHH MTV                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  BÒ SỮA TP.HỒ CHÍ MINH

 

Số:42/LH-CTBS                                

LỊCH HỌP VÀ LÀM VIỆC

Từ ngày 16/10/2017 đến ngày 22/10/2017

                                            Giờ làm việc: - Sáng: từ 07 giờ 00 đến 11giờ 00

           - Chiều: từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00

 

Ngày

 

Thờigian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai

16/10/2017

Sáng

-(7h00) Chào cờ đầu tuần

 

 

-(8h00) Họp giao ban Công ty

 

 

-(10h00) Họp BCH Đảng ủy Công ty

-Toàn thể CB-CNV khối Văn phòng Công ty

 

-BGĐ, KSV, TPP ban, Đoàn thể Văn phòng Công ty, GĐ các xí nghiệp trực thuộc

 

-BCH Đảng ủy Công ty

-Công ty

 

 

-HT B Công ty

 

 

-HT B Công ty

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ ba

17/10/2017

Sáng

-(8h00) Đại hội Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2017-2002

-Theo thư mời

-HT lớn Công ty 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ tư

18/10/2017

Sáng

-(8h00) Hội nghị BCH Đảng bộ TCT lần thứ 11 (mở rộng) nhiệm kỳ V (2015-2020)

-Đ/c Hoàng

-HT TCT

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ năm

19/10/2017

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ sáu

20/10/2017

Sáng

-(8h30) TCT làm việc với Công ty Bò Sữa về nghe báo cáo xử lý các hộ mượn đất trồng cỏ

-TCT, Công ty Bò Sữa

-HT B Công ty

Chiều

 

 

 

 

Thứ bảy

21/10/2017

Sáng

 

-Trực cơ quan

 

-(13h00) Dự hội trại truyền thống “ Tự hào Thanh niên công nhân TP anh hùng năm 2017”

-Đ/c Bùi Thanh Điền & đ/c Hà Văn Long

-Đ/c Chung

-Công ty

 

-Bến Tre

 

Chiều

 

Chủ nhật

22/10/2017

Sáng

 

-Trực cơ quan

-Đ/c LiêuVăn Hoàng& đ/c TrầnVăn Điệp

-Công ty

Chiều