Lịch làm việc tuần từ ngày 15/01/2018 đến ngày 21/01/2018

  TỔNG CÔNG TY NN SÀI GÒN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   CÔNG TY TNHH MỘT TV                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÒ SỮA TP.HỒ CHÍ MINH

 

Số: 03/LH-CTBS                               

                                               

LỊCH HỌP VÀ LÀM VIỆC

Từ ngày  15/01/2018 đến ngày 21 /01/2018

                        Giờ làm việc:                        - Sáng: từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 00

- Chiều: từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00

 

Ngày

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai 15/01/2018

Sáng

- (7h00) Chào cờ đầu tuần

 

 

 

- (8h00) Họp công tác triển khai nâng cấp phiên bản ISO 9001-2008 sang phiên bản ISO 9001-2015

 

 

 

 

Toàn thể CB-CNV khối văn phòng công ty

 

 

- Ban Giám đốc

- Ban ISO (Đ/c Trạng,  Đ/c Sang,  Đ/c Cư,  Đ/c  Đ/c Bảo,  Đ/c Thắng, Đ/c Bình)

-BCH Đoàn Thanh niên

- Công ty

 

 

 

- Công ty

 

 

 

 

 

Chiều

-(16h00)  Họp công tác triển khai nâng cấp phiên bản ISO 9001-2008 sang phiên bản ISO 9001-2015

- Ban Giám đốc

- Ban ISO (Đ/c Trạng,  Đ/c Sang,  Đ/c Cư,  Đ/c  Đ/c Bảo,  Đ/c Thắng, Đ/c Bình)

-BCH Đoàn Thanh niên

- Công ty

Thứ ba

16/01/2018

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ tư

17/01/2018

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ năm

18/01/2018

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ sáu

19/01/2018

Sáng

-(08h00): Hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức lao động và hoạt động Công đoàn năm 2017.

 

-(8h00): làm việc với UBND huyện Củ Chi về việc phồi họp xử lý sau thanh tra tại công ty Bò Sữa

-Đ/c Hiền, Đ/c Chung, các tập thể và cá nhân có thư mời.

 

-BGĐ

-Hội trường TCT

 

 

 

-UBND huyện Củ

Chiều

 

 

 

 

Thứ bảy

20/01/2018

Sáng

- Trực cơ quan

 

 

- Đ/c Bùi Thanh Điền

& Đ/c Hà Văn Long

 

- Công ty

 

 

 

Chiều

Chủ nhật

21/01/2018

Sáng

- Trực cơ quan

 

 

- Đ/c Liêu Văn Hoàng

& Đ/c Trần Văn Điệp

- Công ty

 

 

Chiều