Lịch làm việc tuần từ ngày 14/08/2017 đến ngày 20/08/2017

 

 

TCT NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   CÔNG TY TNHH MTV                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  BÒ SỮA TP.HỒ CHÍ MINH

 

Số:33/LH-CTBS                                

LỊCH HỌP VÀ LÀM VIỆC

Từ ngày 14/08/2017 đến ngày 20/08/2017

                                            Giờ làm việc: - Sáng: từ 07 giờ 00 đến 11giờ 00

           - Chiều: từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00

 

Ngày

Thờigian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai

14/08/2017

Sáng

-(7h30) Chào cờ đầu tuần

 

 

-(10h00) Họp đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TCT nhiệm kỳ 2017-2020

 

-Toàn thể CB-CNV khối Văn phòng Công ty

 

 -Theo thư mời

 

-Công ty

 

 

-HT B Công ty

Chiều

-(13h00) Dự họp lấy ý kiến cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ

 

-(14h30) Họp kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đoàn TN

-BGĐ, Kế toán trưởng Công ty

 

- Đ/c Hoàng, Đ/c Chung, Đ/c Nguyên

 

-Phòng số 1 TCT

 

-HT TCT

Thứ ba

15/08/2017

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

-(14h00) Làm việc với Cục thuế Thành phố

 

-Đ/c Hoàng

-Cục thuế TP.HCM

Thứ tư

16/08/2017

Sáng

 

 

 

 

Chiều

-(14h00) Dự họp thẩm định đề án đo đạc đất của Công ty Bò Sữa

 

-Đ/c Hoàng

- Sở TN&MT

Thứ năm

17/08/2017

Sáng

-(9h00) Làm việc với Công ty Bò Sữa về công tác quy hoạch đất Trung tâm Giống TS &CT, khảo sát đất trồng cây thanh nhãn

 

-TCT, BGĐ & các phòng ban liên quan Công ty

-HT B Công ty

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ sáu

18/08/2017

Sáng

-(8h00) Dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TCT nhiệm kỳ 2017-2020

 

 

-Theo thư mời

-HT TCT

Chiều

 

 

 

 

Thứ bảy

19/08/2017

Sáng

 

-Trực cơ quan

 

 

 

-Đ/c BùiThanh Điền& đ/c HàVăn Long

 

 

-Công ty

 

 

 

Chiều

 

Chủ nhật

20/08/2017

Sáng

 

-Trực cơ quan

-Đ/c LiêuVăn Hoàng& đ/c TrầnVăn Điệp

-Công ty

Chiều