Lịch làm việc tuần từ ngày 12/06/2017 đến ngày 18/06/2017

 

 

TCT NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   CÔNG TY TNHH MTV                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                     BÒ SỮA TP.HỒ CHÍ MINH

 

Số:24/LH-CTBS                                

LỊCH HỌP VÀ LÀM VIỆC

Từ ngày 12/06/2017 đến ngày 18/06/2017

                                            Giờ làm việc: - Sáng: từ 07 giờ 00 đến 11giờ 00

          - Chiều: từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00

 

Ngày

 

Thờigian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai

12/06/2017

Sáng

-(7h30) Chào cờ đầu tuần

 

 

-(8h00) Họp giao ban Công ty

-Toàn thể CB-CNV khối Văn phòng Công ty

 

 -BGĐ, KSV, TPP ban, Đoàn thể Công ty, GĐ các xí nghiệp trực thuộc

 

-Công ty

 

 

 -HT B Công ty

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ ba

13/06/2017

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ tư

14/06/2017

Sáng

-(8h00) TCT đi khảo sát hiện trạng đất đai của Công ty Bò Sữa

 

 

-TCT, Công ty TNHH MTV Bò Sữa TP.HCM

-Công ty

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ năm

15/06/2017

Sáng

-(9h00) Dự họp triển khai tiến độ thi công và phân công khu triển lãm của TCT tại Hội chợ- triển lãm giống nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh năm 2017

 

-Theo thư mời

-Phòng số 1 TCT

Chiều

-(14h00) Họp báo cáo thuyết minh về phương án thành lập đội văn nghệ cấp TCT

 

 

-Đ/c Chung

-Phòng số 1 TCT

Thứ sáu

16/06/2017

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

-(14h00) Hội nghị BCH Đoàn TCT mở rộng

 

 

-Đ/c Chung, Đ/c Đạt

-Hội trường TCT

Thứ bảy

17/06/2017

Sáng

 

-Trực cơ quan

 

 

 

-Đ/c BùiThanh Điền& đ/c HàVăn Long

 

 

-Công ty

 

 

 

Chiều

 

Chủ nhật

18/06/2017

Sáng

 

-Trực cơ quan

-Đ/c LiêuVăn Hoàng& đ/c TrầnVăn Điệp

-Công ty

Chiều