Lịch làm việc tuần từ ngày 11/09/2017 đến ngày 17/09/2017

TCT NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   CÔNG TY TNHH MTV                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  BÒ SỮA TP.HỒ CHÍ MINH

 

Số:37/LH-CTBS                                

LỊCH HỌP VÀ LÀM VIỆC

Từ ngày 11/09/2017 đến ngày 17/09/2017

                                            Giờ làm việc: - Sáng: từ 07 giờ 00 đến 11giờ 00

           - Chiều: từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00

 

Ngày

 

Thờigian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai

11/09/2017

Sáng

-(7h00) Chào cờ đầu tuần

-Toàn thể CB-CNV khối Văn phòng Công ty

-Công ty

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ ba

12/09/2017

Sáng

-(6h00) TCT đi công tác kiểm tra 27 mặt bằng, nhà đất của Công ty Bò Sữa

 

 

-TCT, Công ty Bò Sữa

-Công ty

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ tư

13/09/2017

Sáng

-(7h30-11h30) Họp các hộ nhận khoán đất trồng cây cao su, cây ăn trái

 

-Theo thư mời

-HT lớn Công ty

 

Chiều

-(13h30-17h00) Họp các hộ nhận khoán đất trồng cây cao su, cây ăn trái

-Theo thư mời

-HT lớn Công ty

 

Thứ năm

14/09/2017

Sáng

-(7h30-11h30) Họp các hộ nhận khoán đất trồng cây cao su, cây ăn trái

-Theo thư mời

-HT lớn Công ty

 

Chiều

-(13h30-17h00) Họp các hộ nhận khoán đất trồng cây cao su, cây ăn trái

-Theo thư mời

-HT lớn Công ty

 

Thứ sáu

15/09/2017

Sáng

-(7h30-11h30) Họp các hộ nhận khoán đất trồng cây cao su, cây ăn trái

 

-(8h30) TCT làm việc với Công ty Bò Sữa về việc ký hợp đồng thuê đất

 

-Theo thư mời

 

 

-Đ/c Hoàng

-HT lớn Công ty

 

-Phòng số 2 TCT

Chiều

-(13h30-17h00) Họp các hộ nhận khoán đất trồng cây cao su, cây ăn trái

-Theo thư mời

-HT lớn Công ty

 

Thứ bảy

16/09/2017

Sáng

 

-Trực cơ quan

-Đ/c Bùi Thanh Điền & đ/c Hà Văn Long

-Công ty

 

 

 

Chiều

 

Chủ nhật

17/09/2017

Sáng

 

-Trực cơ quan

-Đ/c LiêuVăn Hoàng& đ/c TrầnVăn Điệp

-Công ty

Chiều