Lịch làm việc tuần từ ngày 10/07/2017 đến ngày 16/07/2017

 

 

TCT NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   CÔNG TY TNHH MTV                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  BÒ SỮA TP.HỒ CHÍ MINH

 

Số:28/LH-CTBS                                

LỊCH HỌP VÀ LÀM VIỆC

Từ ngày 10/07/2017 đến ngày 16/07/2017

                                            Giờ làm việc: - Sáng: từ 07 giờ 00 đến 11giờ 00

           - Chiều: từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00

 

Ngày

 

Thờigian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai

10/07/2017

Sáng

-(7h30) Chào cờ đầu tuần

 

 

 

-(8h00) Họp giao ban Công ty

-Toàn thể CB-CNV khối Văn phòng Công ty

 

-BGĐ, KSV, TPP ban, đoàn thể Công ty, GĐ các xí nghiệp trực thuộc

 

-Công ty

 

 

 

-HT B Công ty  

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ ba

11/07/2017

Sáng

-(8h00) Dự lễ bàn giao bò cho nông dân nghèo do hội nông dân TP tổ chức

 

 

-Công ty TNHH MTV Bò Sữa TP.HCM

-Công ty

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ tư

12/07/2017

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ năm

13/07/2017

Sáng

-(8h00) Hội nghị BCH Công đoàn TCT mở rộng

 

-(8h30) Họp thông qua phương án thiết kế khu triển lãm của TCT tại Lào

-Đ/c Hiền, Đ/c Chung

 

 

-Công ty TNHH MTV Bò Sữa TP.HCM

 

-HT TCT

 

 

-Phòng Khánh Tiết

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ sáu

14/07/2017

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

-(14h00) Hội nghị BCH đoàn TCT mở rộng lần thứ XXX nhiệm kì IV

 

-Đ/c Chung

-HT TCT

Thứ bảy

15/07/2017

Sáng

 

-Trực cơ quan

 

 

 

-Đ/c BùiThanh Điền& đ/c HàVăn Long

 

 

-Công ty

 

 

 

Chiều

 

Chủ nhật

16/07/2017

Sáng

 

-Trực cơ quan

-Đ/c LiêuVăn Hoàng& đ/c TrầnVăn Điệp

-Công ty

Chiều