Lịch làm việc tuần từ ngày 08/01/2018 đến ngày 14/01/2018

TCT NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   CÔNG TY TNHH MTV                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  BÒ SỮA TP.HỒ CHÍ MINH

 

Số:02/LH-CTBS                                

LỊCH HỌP VÀ LÀM VIỆC

Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 14/01/2018

                                            Giờ làm việc: - Sáng: từ 07 giờ 00 đến 11giờ 00

           - Chiều: từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00

 

Ngày

 

Thờigian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai

08/01/2018

Sáng

-(7h00) Chào cờ đầu tuần

 

 

-(8h00) Họp giao ban Công ty

 

 

 

-(10h00) Họp hội đồng nâng lương Công ty

-Toàn thể CB-CNV khối Văn phòng Công ty

 

-BGĐ, KSV, TPP ban, Đoàn thể Công ty, GĐ các xí nghiệp trực thuộc

 

-BGĐ, TP ban, CT.CĐ Công ty, GĐ các xí nghiệp trực thuộc

 

-Công ty

 

 

-HT B

 

 

 

-HT B

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ ba

09/01/2018

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ tư

10/01/2018

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ năm

11/01/2018

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ sáu

12/01/2018

Sáng

-(8h00) Họp kiểm điểm tập thể lãnh đạo TCT

 

 

-GĐ, PGĐ

- HT TCT

Chiều

 

 

 

 

Thứ bảy

13/01/2018

Sáng

 

-Trực cơ quan

 

 

-Đ/c Bùi Thanh Điền & đ/c Hà Văn Long

 

-Công ty

 

 

Chiều

 

Chủ nhật

14/01/2018

Sáng

 

-Trực cơ quan

-Đ/c LiêuVăn Hoàng& đ/c TrầnVăn Điệp

-Công ty

Chiều