Lịch làm việc tuần từ ngày 06/13/2017 đến ngày 19/11/2017

 

 

TCT NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   CÔNG TY TNHH MTV                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  BÒ SỮA TP.HỒ CHÍ MINH

 

Số:46/LH-CTBS                                

LỊCH HỌP VÀ LÀM VIỆC

Từ ngày 13/11/2017 đến ngày 19/11/2017

                                            Giờ làm việc: - Sáng: từ 07 giờ 00 đến 11giờ 00

           - Chiều: từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00

 

Ngày

 

Thờigian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai

13/11/2017

Sáng

-(7h00) Chào cờ đầu tuần

 

 

-(8h00) Họp giao ban Công ty

-Toàn thể CB-CNV khối Văn phòng Công ty

 

-BGĐ, KSV,TPP ban, Đoàn thể Công ty, GĐ các xí nghiệp trực thuộc

 

-Công ty

 

 

-HT B Công ty

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ ba

14/11/2017

Sáng

-(8h30) TCT làm việc với Công ty Bò Sữa về việc chuẩn bị thực hiện nội dung kết luận thanh tra

 

-Đ/c Hoàng

-TCT

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ tư

15/11/2017

Sáng

-(8h00) TCT làm việc với Công ty Bò Sữa về kế hoạch sử dụng đất

 

 

-Đại diện Công ty Bò Sữa

-Công ty Cây Trồng

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ năm

16/11/2017

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

- (13H30) Họp Chi bộ VPCT 

 

-(15h00) Dự lễ kết nạp Đảng viên mới Đảng ủy Công ty Bò Sữa

- Đảng viên chi Bộ VPCT

 

-TCT, Đảng viên chi bộ Văn phòng Công ty

-Công ty

Thứ sáu

17/11/2017

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ bảy

18/11/2017

Sáng

 

-Trực cơ quan

 

 

-Đ/c Bùi Thanh Điền & đ/c Hà Văn Long

 

-Công ty

 

 

Chiều

 

Chủ nhật

19/11/2017

Sáng

 

-Trực cơ quan

-Đ/c LiêuVăn Hoàng& đ/c TrầnVăn Điệp

-Công ty

Chiều