Lịch làm việc tuần từ ngày 06/11/2017 đến ngày 12/11/2017

TCT NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   CÔNG TY TNHH MTV                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  BÒ SỮA TP.HỒ CHÍ MINH

 

Số:45/LH-CTBS                                

LỊCH HỌP VÀ LÀM VIỆC

Từ ngày 06/11/2017 đến ngày 12/11/2017

                                            Giờ làm việc: - Sáng: từ 07 giờ 00 đến 11giờ 00

           - Chiều: từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00

 

Ngày

 

Thờigian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai

06/11/2017

Sáng

-(7h00) Chào cờ đầu tuần

 

 

 

-Toàn thể CB-CNV khối Văn phòng Công ty

 

 

-Công ty

 

 

 

Chiều

-(14h00) Họp công bố quyết định cán bộ

 

-TCT, BGĐ, KSV, TP ban, ĐTN, Đoàn thể Công ty

 

-HT B Công ty

Thứ ba

07/11/2017

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ tư

08/11/2017

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ năm

09/11/2017

Sáng

-(8h00) Họp kiểm điểm về kết luận Thanh tra của UBND TP theo thông báo 125/TB-UBND ngày 24/7/2017

 

 

-Đ/c Hoàng

-HT TCT

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ sáu

10/11/2017

Sáng

-(8h00) Hội nghị triển khai kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, người lãnh đạo quản lý năm 2017

 

-Đ/c Hoàng

-HT TCT

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ bảy

11/11/2017

Sáng

 

-Trực cơ quan

 

 

-Đ/c Bùi Thanh Điền & đ/c Hà Văn Long

 

-Công ty

 

 

Chiều

 

Chủ nhật

12/11/2017

Sáng

 

-Trực cơ quan

-Đ/c LiêuVăn Hoàng& đ/c TrầnVăn Điệp

-Công ty

Chiều