Lịch làm việc tuần Từ ngày 05/06/2017 đến ngày 11/06/2017

 

 

TCT NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   CÔNG TY TNHH MTV                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  BÒ SỮA TP.HỒ CHÍ MINH

 

Số:23/LH-CTBS                                

LỊCH HỌP VÀ LÀM VIỆC

Từ ngày 05/06/2017 đến ngày 11/06/2017

                                            Giờ làm việc: - Sáng: từ 07 giờ 00 đến 11giờ 00

          - Chiều: từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00

 

Ngày

Thờigian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai

05/06/2017

Sáng

-(7h30) Chào cờ đầu tuần

 

 

 

-Toàn thể CB-CNV khối Văn phòng Công ty

 

 

-Công ty

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ ba

06/06/2017

Sáng

 

-(10h00) Dự lễ kết nạp Đảng viên chi bộ xí nghiệp An Phú

 

 

-TCT, Công ty TNHH MTV Bò Sữa TP.HCM

 

-Xí nghiệp chăn nuôi An Phú

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ tư

07/06/2017

Sáng

-(9h00) Làm việc với Giáo sư Sornthep Tumwasorn Công ty Rich & Green

 

 

-Đ/c Hưng, Đ/c Điền, phòng Kỹ thuật, BGĐ, kỹ thuật trại 5 xí nghiệp An Phú

 

 

-HT B Công ty

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ năm

08/06/2017

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

-(14h00) Làm việc với Tổ nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật nông nghiệp công nghệ cao theo quyết định số 166/QĐ-TCT ngày 29/05/2017

 

 

-Đ/c Điền

-Phòng số 1 TCT

Thứ sáu

09/06/2017

Sáng

-(8h00) Đi khảo sát hiện trạng đất đai Công ty TNHH MTV Bò Sữa TP.HCM

 

 

-TCT, Công ty TNHH MTV Bò Sữa TP.HCM

-Công ty

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ bảy

10/06/2017

Sáng

 

-Trực cơ quan

 

 

 

-Đ/c BùiThanh Điền& đ/c HàVăn Long

 

 

-Công ty

 

 

 

Chiều

 

Chủ nhật

11/06/2017

Sáng

 

-Trực cơ quan

-Đ/c LiêuVăn Hoàng& đ/c TrầnVăn Điệp

-Công ty

Chiều