Lịch làm việc tuần từ ngày 05/02/2018 đến ngày 11/02/2018

  TỔNG CÔNG TY NN SÀI GÒN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   CÔNG TY TNHH MỘT TV                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 BÒ SỮA TP.HỒ CHÍ MINH

 

Số: 06/LH-CTBS                               

                                                LỊCH HỌP VÀ LÀM VIỆC

Từ ngày  05/02/2018 đến ngày 11 /02/2018

                        Giờ làm việc:                        - Sáng: từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 00

- Chiều: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00

 

Ngày

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai 05/02/2018

Sáng

- (7h00) Chào cờ đầu tuần

 

 

-(8h00)Họp giao ban mở rộng

 

-Toàn thể CB-CNV khối văn phòng công ty

 

- BGĐ, TPP ban, Đoàn thể Văn phòng Công ty, GĐ các xí nghiệp trực thuộc.

- Công ty

 

 

-Công ty (HT B)

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ ba

06/02/2018

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ tư

07/02/2018

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ năm

08/02/2018

Sáng

 

 

 

Chiều

-(14h00) Họp Hội đồng thi đua khen thưởng TCT, đánh giá xếp loại thi đua tập thể, cá nhân năm 2017

-Giám đốc

-Hội trường TCT

Thứ sáu

09/02/2018

Sáng

-(09h00) Hội nghị Tổng kết sản xuất kinh doanh công ty năm 2017

-BGĐ công ty;

-BGĐ các đơn vị;

- Các cá nhân được mời.

- Hội trường lớn công ty

Chiều

 

 

 

Thứ bảy

10/02/2018

Sáng

- Trực cơ quan

 

 

- Đ/c Bùi Thanh Điền

& Đ/c Hà Văn Long

 

- Công ty

 

 

Chiều

Chủ nhật

11/02/2018

Sáng

- Trực cơ quan

 

 

- Đ/c Liêu Văn Hoàng

& Đ/c Trần Văn Điệp

- Công ty

 

 

Chiều