Lịch làm việc tuần từ ngày 04/6/2018 đến ngày 10/6/2018

    UỶ BAN NHÂN DÂN TP.HCM           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   CÔNG TY TNHH MỘT TV                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  BÒ SỮA TP.HỒ CHÍ MINH

 

Số: 23/LH-CTBS                               

                                                LỊCH HỌP VÀ LÀM VIỆC

                                 Từ ngày  04/6/2018 đến ngày 10/6/2018

                        Giờ làm việc:                        - Sáng: từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 00

- Chiều: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00

Ngày

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai 04/6/2018

Sáng

- 7g00: Chào cờ đầu tuần

 

 

-8g00: Họp giao ban

 

 

 

-Toàn thể CB-CNV khối văn phòng công ty

 

-BGĐ.

- Các Trưởng phòng, Phó phòng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc.

-Công đoàn, đoàn thanh niên.

 

- Công ty

 

 

-Công ty (phòng họp B

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ ba ngày 05/6/2018

-8g30: Họp góp ý mục tiêu và nội dung nghiên cứu phát triển Giống vật nuôi

-Đ/c Hưng.

-Sở KH & CN Tp.HCM

Chiều

 

 

 

Thứ tư

06/6/2018

Sáng

-9g00: Họp với các doanh nghiệp Ấn Độ về trồng rau và cây ăn trái

 -Đ/c Hưng

-VCCI

Chiều

 

 

 

Thứ năm

07/6/2018

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ sáu

08/6/2018

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ bảy

09/6/2018

Sáng

- Trực cơ quan

 

 

- Đ/c Bùi Thanh Điền

& Đ/c Hà Văn Long

 

- Công ty

 

 

Chiều

Chủ nhật

10/6/2018

Sáng

- Trực cơ quan

 

 

- Đ/c Liêu Văn Hoàng

& Đ/c Trần Văn Điệp

- Công ty

 

 

Chiều