Lịch làm việc tuần từ ngày 04/12/2017 đến ngày 10/12/2017

 

TCT NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   CÔNG TY TNHH MTV                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  BÒ SỮA TP.HỒ CHÍ MINH

 

Số:49/LH-CTBS                                

LỊCH HỌP VÀ LÀM VIỆC

Từ ngày 04/12/2017 đến ngày 10/12/2017

                                            Giờ làm việc: - Sáng: từ 07 giờ 00 đến 11giờ 00

           - Chiều: từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00

 

Ngày

 

Thờigian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai

04/12/2017

Sáng

-(7h00) Chào cờ đầu tuần

 

 

 

-Toàn thể CB-CNV khối Văn phòng Công ty

 

 

-Công ty

 

 

 

Chiều

-(14h00) Họp kiểm điểm Đảng viên

 

 

-Đảng viên chi bộ Văn phòng Công ty

-HTB Công ty

Thứ ba

05/12/2017

Sáng

-(8h00) Hội nghị cán bộ chủ chốt

 

-(8h00) Họp kiểm điểm Đảng viên

 

 

-Đ/c Hoàng

 

-Đảng viên chi bộ Văn phòng Công ty

 

 

-HT TCT

 

-HTB Công ty

Chiều

-(14h00) Họp kiểm điểm Đảng viên

 

 

-Đảng viên chi bộ Văn phòng Công ty

-HTB Công ty

Thứ tư

06/12/2017

Sáng

-(8h00) TCT đi khảo sát đất sản xuất tại Củ Chi

 

 

-Đ/c Hoàng

-Củ Chi

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ năm

07/12/2017

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ sáu

08/12/2017

Sáng

-(8h00) TCT dự hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân theo thông báo số 187-TB/ĐU ngày 24/11/2017

 

 

-TCT, Đảng ủy Công ty 

-HTB Công ty

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ bảy

09/12/2017

Sáng

 

-Trực cơ quan

 

 

-Đ/c Bùi Thanh Điền & đ/c Hà Văn Long

 

-Công ty

 

 

Chiều

 

Chủ nhật

10/12/2017

Sáng

 

-Trực cơ quan

-Đ/c LiêuVăn Hoàng& đ/c TrầnVăn Điệp

-Công ty

Chiều