Lịch làm việc tuần từ ngày 03/07/2017 đến ngày 09/07/2017

 

 

TCT NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   CÔNG TY TNHH MTV                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  BÒ SỮA TP.HỒ CHÍ MINH

 

Số:27/LH-CTBS                                

LỊCH HỌP VÀ LÀM VIỆC

Từ ngày 03/07/2017 đến ngày 09/07/2017

                                            Giờ làm việc: - Sáng: từ 07 giờ 00 đến 11giờ 00

           - Chiều: từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00

 

Ngày

Thờigian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai

03/07/2017

Sáng

-(7h30) Chào cờ đầu tuần

-Toàn thể CB-CNV khối Văn phòng Công ty

-Công ty

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ ba

04/07/2017

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ tư

05/07/2017

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

-(14h00) TCT làm việc với Công ty TNHH MTV Bò Sữa TP.HCM về chương trình chăn nuôi gia súc (bò, dê) và khảo sát đất sản xuất thuộc Công ty quản lý

 

-BGĐ, phòng ban liên quan Công ty

 

 

-HT B Công ty

 

 

Thứ năm

06/07/2017

Sáng

-(8h00) Làm việc Tòa án huyện Củ Chi

-(8h30) Họp kiểm tra về công tác chuẩn bị tham gia hội nghị, triển lãm và hội chợ tại Lào

-(8h30) TCT kiểm tra tình hình quản lý đất đai các hộ nhận khoán và định hướng sản xuất cây trồng vật nuôi

 

-Đ/c Điền

-Đ/c Hưng

-Công ty TNHH MTV Bò Sữa TP.HCM

-Toàn án huyện Củ Chi

-Phòng Khánh tiết

- Công ty

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ sáu

07/07/2017

Sáng

-(8h00) Họp giao ban người đại diện vốn, KSV các Công ty con 6 tháng đầu năm 2017

 

-Đ/c Sơn

-Phòng số 1 TCT

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ bảy

08/07/2017

Sáng

 

-Trực cơ quan

 

 

 

-Đ/c BùiThanh Điền& đ/c HàVăn Long

 

 

-Công ty

 

 

 

Chiều

 

Chủ nhật

09/07/2017

Sáng

 

-Trực cơ quan

-Đ/c LiêuVăn Hoàng& đ/c TrầnVăn Điệp

-Công ty

Chiều