Lịch làm việc tuần từ ngày 02/10/2017 đến ngày 08/10/2017

TCT NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   CÔNG TY TNHH MTV                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  BÒ SỮA TP.HỒ CHÍ MINH

 

Số:40/LH-CTBS                                

LỊCH HỌP VÀ LÀM VIỆC

Từ ngày 02/10/2017 đến ngày 08/10/2017

                                            Giờ làm việc: - Sáng: từ 07 giờ 00 đến 11giờ 00

           - Chiều: từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00

 

Ngày

Thờigian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai

02/10/2017

Sáng

-(7h00) Chào cờ đầu tuần

 

 

-(8h00) Họp giao ban Công ty

 

 

-(10h00) Họp cán bộ chủ chốt

-Toàn thể CB-CNV khối Văn phòng Công ty

 

-BGĐ, KSV, TPP ban, Đoàn thể Công ty, GĐ các xí nghiệp trực thuộc

 

- Cán bộ chủ chốt Công ty

-Công ty

 

 

-HT B Công ty

 

 

-HT B Công ty

 

Chiều

-(14h00) Họp xem xét kỷ luật lao động

 

 

-Theo thông báo số 321 ngày 27/9/2017

-HT B Công ty

Thứ ba

03/10/2017

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ tư

04/10/2017

Sáng

-(7h00) TCT làm việc với Công ty Bò Sữa về CP chăn nuôi và trồng trọt năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018

-TCT, BGĐ & các phòng ban liên quan Công ty

-HT B Công ty

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ năm

05/10/2017

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

-(14h00) Hội thi “ Tuổi trẻ Sagri làm theo lời Bác năm 2017”

-Đ/c Chung

-HT TCT

Thứ sáu

06/10/2017

Sáng

-(9h00) TCT làm việc với Công ty Bò Sữa về việc thực hiện kết luận của TGĐ về Công ty kiểm tra của TCT theo Thông báo số 1024/TB-TCT

-TCT, BGĐ & các phòng ban liên quan Công ty

-HT B Công ty

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ bảy

07/10/2017

Sáng

 

-Trực cơ quan

-Đ/c Bùi Thanh Điền & đ/c Hà Văn Long

-Công ty

 

Chiều

 

Chủ nhật

08/10/2017

Sáng

 

-Trực cơ quan

-Đ/c LiêuVăn Hoàng& đ/c TrầnVăn Điệp

-Công ty

Chiều