Lễ kết nạp đảng viên mới

Ngày 06/6/2017 Chi bộ Xí nghiệp chăn nuôi An Phú – Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Bò Sữa TP. Hồ Chí Minh trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn đã tổ chức Lễ kết nạp vào Đảng cho quần chúng ưu tú Trần Thị Trang – Đoàn viên thanh niên, nhân viên kế toán Xí nghiệp chăn nuôi An Phú.

Tham dự lễ kết nạp Đảng có đồng chí Nguyễn Thanh Nhựt – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn; Đồng chí Bùi Thanh Điền – UV Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Bò Sữa TP. Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Quốc Chung – UV Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đoàn thanh niên Công ty TNHH một thành viên Bò Sữa TP. Hồ Chí Minh và các đảng viên trong Chi bộ Xí nghiệp chăn nuôi An Phú.  

Trong quá trình làm việc, đồng chí Trần Thị Trang không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, là người quần chúng gương mẫu trong cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Đình Trí – Phó Bí thư chi bộ trao quyết định kết nạp vào đảng cho

đồng chí Trần Thị Trang

 Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Thanh Nhựt chúc mừng đồng chí Trần Thị Trang và đề nghị chi bộ tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn, giúp đỡ đồng chí Trần Thị Trang trở thành đảng viên chính thức của Đảng, đồng thời phải luôn trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng đề ra; góp phần vào xây dựng đất nước vững mạnh, phồn vinh.

 Đồng chí Nguyễn Thanh Nhựt – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

 Đồng chí Bùi Thanh Điền – Bí thư Chi bộ chúc mừng đồng chí Trần Thị Trang và nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên; nhiệm vụ của chi bộ trong hướng dẫn, giúp đỡ và tiếp tục phân công đồng chí Đỗ Hoà Bình (đảng viên chính thức) giúp đỡ đồng chí Trần Thị Trang trong 12 tháng dự bị.