KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thao chào mừng Kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9/1945 – 02/9/2015

 

 

   CÔNG ĐOÀN – ĐOÀN THANH NIÊN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY TNHH MTV BÒ SỮA TP. HCM                   Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

                            ***

        Số : 29/KH-CĐ-ĐTN                                                         Củ chi, ngày 04 tháng 8 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thao chào mừng Kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 02/9/1945 – 02/9/2015

         

Căn cứ Chương trình phối hợp hoạt động giữa Công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty TNHH MTV Bò sữa thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 – 2015; nay Ban Chấp hành Công đoàn và Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Công ty xây dựng kế hoạch và phối hợp tổ chức hội thao chào mừng Kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2015) với các nội dung sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích

 • Nhằm tạo không khí vui tươi, giao lưu học hỏi của cán bộ, công nhân viên lao động giữa các đơn vị trong Công ty sau những giờ làm việc; qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2015.
 • Đồng thời thông qua hội thao nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc; niềm tự hào về con đường cách mạng của Đảng của Bác Hồ kính yêu để xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh như ngày hôm nay.

          2. Yêu cầu

 • Các hoạt động phải bám sát chủ đề ngày Quốc khánh; sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, thu hút đông đảo lực lượng đoàn viên thanh niên, công nhân lao động tham gia.
 • Hội thao tổ chức chặt chẽ, chu đáo, an toàn, với tinh thần đoàn kết, vui tươi, lành mạnh và học hỏi lẫn nhau.
 • Vận động viên thi đấu phải có hợp đồng lao động và hiện đang làm việc tại Công ty; nếu Ban tổ chức phát hiện đơn vị nào sử dụng vận động viên không có hợp đồng lao động tại Công ty thì sẽ huỷ kết quả thi đấu, đồng thời loại khỏi danh sách tham gia.
 • Các đội tham gia tự chuẩn bị trang phục thi đấu cho đội mình.

II. Thể lệ Hội thi:

1. Đối tượng dự thi: cán bộ và công nhân viên lao động trong toàn Công ty.

3. Nội dung và hình thức thi: mỗi đơn vị thành lập 01 đội thi để dự thi các nội dung sau:

 • Bóng chuyền nam
 • Mỗi đơn vị thành lập 01 đội bóng chuyền nam theo đúng quy định.
 • Các đội sẽ bốc thăm thi đấu chọn các giải nhất, nhì, ba.
 • Luật thi đấu theo luật bóng chuyền nam hiện hành.
 • Cầu lông (đơn nam, đôi nam, đôi nam - nữ)
 • Các đơn vị đăng ký danh sách vận động viên thi đấu theo các nội dung nêu trên về Ban tổ chức.
 • Đại diện đơn vị sẽ bốc thăm thi đấu vòng loại; tuỳ theo nội dung từng môn thi đấu, số lượng đơn vị và cá nhân đăng ký Ban tổ chức sẽ chia bảng hoặc thi đấu vòng tròn theo đúng quy định.
 • Luật thi đấu theo luật cầu lông hiện hành áp dụng cụ thể từng nội dung.

4. Thời gian tổ chức.

 • Dự kiến thời gian tổ chức 01 buổi sáng vào lúc 7h00 ngày 28 tháng 8 năm 2015
 • Địa điểm: Tại văn phòng Công ty.
 • Các đội tổ chức luyện tập và đăng ký danh sách về Ban tổ chức trước ngày 25/8/2015.
 • Vào lúc 16h00, ngày 25/8/2015 mỗi đơn vị cử 01 người đại diện ra văn phòng Công ty để bốc thăm chia bảng các môn thi đấu.

5. Cơ cấu giải thưởng:

 • Bóng chuyền nam

+ 01 giải nhất:                         1.200.000 đồng

+ 01 giải nhì:                              800.000 đồng

+ 01 giải ba:                               500.000 đồng

+ 01 giải khuyến khích:             300.000 đồng             

 • Cầu lông

    Giải đơn nam

            + 01 Giải nhất:                        400.000 đồng

             + 01 Giải nhì:                          200.000 đồng

             + 01 Giải ba:                          100.000 đồng

  Giải đôi nam

           + 01 Giải nhất:                         600.000 đồng

           + 01 Giải nhì:                           300.000 đồng

           + 01 Giải ba:                            200.000 đồng

  Giải đôi Nam - nữ

          + 01 Giải nhất:                         600.000 đồng

          + 01 Giải nhì:                           300.000 đồng

          + 01 Giải ba:                            200.000 đồng           

III. Tổ chức thực hiện:

 • Thành phần Ban tổ chức:
 • Đ.c Nguyễn Tuấn Khanh         Chủ tịch CĐ Cty           Trưởng ban
 • Đ.c Nguyễn Quốc Chung        Bí thư Đoàn Cty            P. Trưởng ban
 • Các đồng chí là Uỷ viên BCH Công đoàn Công ty, Chủ tịch Công đoàn bộ phận và các đồng chí Uỷ viên BCH Đoàn thanh niên Công ty, Bí thư các chi đoàn là uỷ viên Ban tổ chức hội thao.

Ban tổ chức có trách nhiệm chuẩn bị công tác tổ chức hội thao; về địa điểm, sân bãi, thời gian, dụng cụ thi đấu để hội thao diễn ra tốt đẹp.

 • Ban trọng tài

Ban trọng tài Ban tổ chức sẽ công bố trước hội thao.

Trên đây là toàn bộ kế hoạch tổ chức hội thao chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2015) của Công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty TNHH MTV Bò Sữa TP. Hồ Chí Minh; Đề nghị các công đoàn bộ phận, các chi đoàn trực thuộc thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra.

 

 

              TM. BCH ĐOÀN THANH NIÊN                                                                TM. BCH CÔNG ĐOÀN

                             BÍ THƯ                                                                                                        CHỦ TỊCH

 

                  

                                                                       

                Nguyễn Quốc Chung                                                                                   Nguyễn Tuấn Khanh

 

Nơi nhận:

 • Đảng uỷ Công ty;
 • BGĐ Công ty;
 • BCH Công đoàn;
 • BCH Đoàn thanh niên;
 • Các Công đoàn bộ phận;
 • Các chi đoàn trực thuộc;
 • Lưu: Công đoàn Cty, Đoàn thanh niên Cty.