HỌP MẶT ĐẦU NĂM

Nhân dịp ngày làm việc đầu năm kỷ Hợi 2019, toàn thể CB-CNV có buổi họp mặt đầu năm.Tham dự buổi họp mặt có thành viên Hội đồng Thành viên, Ban Giám đốc, các Trưởng phòng, Phó phòng các phòng nghiệp vụ , Giám đốc các đơn vị và toàn thể nhân viên khối văn phòng công ty.

Mở đầu buổi họp mặt, ông Liêu Văn Hoàng – Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty gửi lời chúc Tết đến toàn thể CB-CNV Công ty, tóm tắt những kết quả đạt được trong năm 2018 và kêu gọi CB-CNV Công ty cùng nhau phấn đấu để hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra trong năm 2019.

Tiếp đến ông Tăng Trí Hưng – Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty gửi lời chúc Tết đến CB-CNV Công ty và nói sơ nét về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018, kêu gọi mọi người cùng nhau hợp sức hoàn thành tốt nhiệm vụ để tạo ra bước đột phá, hướng đi mới của Công ty trong năm 2019.

Bà Huỳnh Thị Hiền – Chủ tịch Công đoàn Công ty: đại diện CB-CNV Công ty gửi lời chúc Tết đến Ban lãnh đạo công ty và CB-CNV tham dự buổi họp mặt và kêu gọi mọi người cùng nhau đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.  Bà Hiền báo cáo cho Ban lãnh đạo về các hoạt động đã thực hiện để chăm lo Tết cho toàn thể người lao động Công ty.

Mọi người cùng nhau trò chuyện thân mật. Sau đó quay trở lại công việc được phân công để bắt đầu một năm mới tốt đẹp với nhiều hy vọng và thành tựu mới.

 

Phú Quí