Hội thi thợ giỏi ngành trồng trọt

Hưởng ứng các phong trào thi đua của Công đoàn Tổng Công ty

Đoàn Công ty Bò Sữa hoàn thành chỉ tiêu: 2 giải nhì. 1 giải 3 (3 thí sinh đi thi) và 1 giải nhì đoàn. Thành công tốt đẹp

https://www.facebook.com/groups/516619438430925/permalink/1459444620815064/