Hội nghị tổng kết sản xuất 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 2017

Căn cứ Kế hoạch số 1415/KH-TCT ngày 26/12/2016 về tổ chức Hội nghị tổng kết kế hoạch SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 và được sự cho phép Tổng giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, hôm nay Công ty Công ty TNHH MTV Bò Sữa TP Hồ Chí Minh Tổ chức Tổng kết đánh giá kế hoạch SXKD năm 2016, trên cơ sở đó khắc phục những yếu kém, bài học kinh nghiệm và tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Đồng thời thông qua Hội nghị này kịp thời động viên, biểu dương và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016.

Về dự Tổng kết đánh giá kế hoạch SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 có sự tham gia: 

Về phía Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn:

- Đ/C NGUYỄN THANH NHỰT Phó Bí thư TT đảng ủy Tổng công ty;

- Các đồng chí trong BTV Đảng ủy, HĐTV, BTGĐ, trưởng phó các phòng, ban, Tổng công ty và các đồng chí lãnh đạo đại diện các doanh nghiệp thành viên Tổng công ty.

Về phía đơn vị kết nghĩa:

- Đ/C Thượng tá VŨ VĂN TUYẾN trung đoàn trưởng TĐ 775 F 317

Về phía chính quyền địa phương:

- Đại diện Đảng ủy, UB các xã: An Phú, Phú Mỹ Hưng, Phạm Văn Cội, An Nhơn Tây, Tân Thạnh Đông, Tân Thạnh Tây, Hòa Phú, Phú Hòa Đông, và Nhuận Đức.

Về phía các đơn vị bạn:

- Đại diện lãnh đạo Ban quản lý trung tâm giống cây trồng vật nuôi TPHCM

- Đại diện lãnh đạo Trạm thú y Củ Chi

Về phía nguyên lãnh đạo và cán bộ chủ chốt công ty qua các thời kỳ:

- Có 40 đồng chí nguyên bí thư, phó bí thư, giám đốc, phó giám đốc công ty và các đồng chí cán bộ chủ chốt qua các thời kỳ.

Về phía công ty :

- Đ/c Liêu Văn Hoàng  - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc công ty

- Các đồng chí trong BTV Đảng ủy, HĐTV, BGĐ, trưởng phó phòng, BGĐ các đơn vị trực thuộc và hơn 30 đại biểu tiêu biểu ở các đơn vi trực thuộc .

- Để nhìn lại một cách đầy đủ quá trình SXKD năm 2016 đồng chí Liêu Văn Hoàng – Giám đốc Công ty báo cáo tổng kết kế hoạch SXKD năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017

- Về dự Hội nghị vinh dự được đón tiếp đ/c NGUYỄN THANH NHỰT Phó Bí thư TT đảng ủy Tổng công ty phát biểu chỉ đạo.

Thông qua Hội nghị tổng kết này kịp thời động viên, biểu dương và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao của các đơn vị trong năm 2016. Qua đó phát huy truyền thống yêu nước, tính năng động, sáng tạo, lao động cần cù, phát huy mạnh mẽ nội lực, tạo động lực mới cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017 của Tổng Công ty giao.

Đ/c Nguyễn Quốc Chung thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng công ty lên công bố các quyết định khen thưởng năm 2016.

 Nhân dịp tết đến xuân về kính chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.