Hội nghị Người lao động năm 2019

Vào ngày 11 tháng 4 năm 2019, Hội nghị người lao động của Công ty TNHH một thành viên Bò Sữa Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức trong không khí khẩn trương, nghiêm túc và có sự tham dự đầy đủ các khách mời và người lao động trong Công ty.

            Hội nghị được nghe Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 và  Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo về kết quả thực hiện thỏa ước lao động tập thể năm 2018 và những đề xuất, kiến nghị bổ sung năm 2019.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Minh – Chủ tịch công đoàn các Doanh nghiệp Công ích và Dịch vụ Thương mại thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến chỉ đạo cho Hội nghị.

Hội nghị đã tổng kết và khen thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ góp phần vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tập thể và cá nhân cũng vinh dự được Công an PA81 tặng bằng khen cho công tác bảo vệ an toàn, an ninh trật tự trong năm 2018.

Bà Huỳnh Thị Hiền – chủ tịch CĐBP thay mặt chủ tịch đoàn kêu gọi toàn thể CB.CNV công ty cùng chung tay, nổ lực đưa hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 đạt và vượt mức kế hoạch đề ra.

            Hội nghị kết thúc thành công tốt đẹp.