Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung Ương khóa XII

Ngày 13/03/2019, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Bò sữa TP.HCM, Đảng bộ Công ty đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8, Khóa XII. Đồng chí Liêu Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự có các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ; Bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên các chi bộ Đảng trực thuộc; Ban Chấp hành các tổ chức đoàn thể cơ quan, lãnh đạo các phòng ban đơn vị và hơn 60 cán bộ - đảng viên toàn Công ty. Đồng chí Nguyễn Cao Lễ, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tuyên giáo đảng ủy khối doanh nghiệp TP.HCM là báo cáo viên tại Hội nghị.

Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung Ương khóa XII

Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung Ương khóa XII

Các Nghị quyết, Quy định, kết luận lần này có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII của Đảng đề ra và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng. Chính vì vậy, Hội nghị quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8 có ý nghĩa quan trọng.

Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung Ương khóa XII

Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung Ương khóa XII

Qua đó đảng viên đăng ký các nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kết thúc Hội nghị các đại biểu đã được triển khai viết bản đăng ký học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Bài, ảnh: Sĩ Trọng