Giao bò cho dân nuôi gia công trong chương trình Nông thôn Mới

Buổi lễ đã diễn ra tại UBND xã An Phú. Ông Bùi Thanh Điền PGĐ Công ty phát biểu, đây là chương trình hỗ trợ thanh niên nghèo trong xã nông thôn mới, do Đoàn Thanh  niên Tổng công ty Nông nghiệp Sài gòn phát động. Mục đích là hỗ trợ bò giống và bò nuôi vỗ béo, giúp hộ thanh niên nghèo chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình theo hướng bền vững, góp phần đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương.

Sau phần nghi thức và lễ ký kết, thay mặt đoàn viên thanh niên xã được nhận bò đợt này, anh Cao Phương Vũ hứa sẽ chăm sóc bò thật tốt để bò phát triển tốt để cải thiện đời sống kinh tế gia đình.

Thay mặt lãnh đạo xã, ông Lê Văn Hảo, Bí thư đảng ủy xã, đã cảm ơn TCTy Nông nghiệp, Công ty TNHH MTV Bò sữa Tp HCM đã hỗ trợ nông dân. Lãnh đạo xã sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các hộ này chăn nuôi đạt hiệu quả mong muốn.

Bò được nuôi theo dạng gia công luân phiên. Công ty ký hợp đồng với UBND xã, thông qua Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên xã, giao cho mỗi hộ 01 bò cái tơ để nuôi sinh sản và 01 đực tơ để nuôi vỗ béo. Bò cái sau khi đẻ ra bê – nếu là bê cái thì đủ 6 tháng tuổi, Công ty nhận lại bò mẹ để giao cho hộ khác, nếu là bê đực thì để lại nuôi tiếp cho đến khi có bê cái. Công ty có thể xem xét mua lại bê cái, nếu là bê sữa được phối tinh giới tính, theo giá thỏa thuận với người nuôi.

Còn bê đực giao nuôi vỗ béo, đến 12 tháng tuổi thì thanh lý, Công ty có thể mua lại hoặc bán ra ngoài, chỉ nhận lại phần giá trị của trọng lựơng ban đầu. Người nuôi được phối tinh giới tính miễn phí. Công ty còn hỗ trợ đầy đủ về thú y, tư vấn chăn nuôi,…

Nếu đàn bò đợt này nuôi đạt kết quả tốt, việc phối hợp và quản lý hiệu quả, thì sẽ nhân rộng chương trình ra các xã khác.