Đại hội chi đoàn AN Phú

Thực hiện kế hoạch số 02/KH – ĐTN của BCH Đoàn cơ sở Công ty TNHH1TV Bò sữa TP.HCM v/v tổ chức đại hội các chi đoàn trực thuộc tiến tới đại hội Đoàn thanh niên Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2019. Được sự thống nhất của Chi bộ, Ban giám đốc Xí nghiệp. Nhằm tổng kết các mặt mạnh, yếu, những ưu, khuyết điểm trong công tác đoàn và phong trào thanh niên công nhân của tập thể chi đoàn nhiệm kỳ 2016 – 2017 và vạch ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới 2017 – 2018, Ngày 11 tháng 03 năm 2017, Chi đoàn Xí nghiệp Chăn nuôi An Phú long trọng tổ chức Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2018. Dưới đây là một số hình ảnh của đại hội

https://www.facebook.com/groups/516619438430925/permalink/1269112766514918/